Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Bergvärmepumpens livslängd

Hur länge håller en bergvärmepump? En vanlig fråga för den som funderar på bergvärme eller har en bergvärmepump hemma. Bergvärmepumpen är den typ av värmepump som vanligtvis håller allra längst.

Man brukar räkna med att en bergvärmepump håller 15-20 år. Det finns naturligtvis bergvärmepumpar som har gått sönder tidigare än så, men också bergvärmepumpar som fortfarande går 30 år efter installationen.

Man kan dela upp livslängd för bergvärme i två delar; bergvärmepumpen och borrhålet. Dessa har olika livslängd.

Hur länge håller en bergvärmepump?

Man brukar räkna med att en bergvärmepump håller 15-20 år. Det finns naturligtvis bergvärmepumpar som har gått sönder tidigare än så, men också bergvärmepumpar som fortfarande går 30 år efter installationen.

Så länge håller de olika typerna av värmepump:

  • Bergvärmepump 15-20 år
  • Luft-luftvärmepump 10-15 år
  • Luft-vattenvärmepump 20 år
  • Frånluftsvärmepump 15 år

Vanligtvis är det kompressorn i värmepumpen som går sönder först och här kan man välja att bara byta kompressor. Samtidigt kan det många gånger löna sig att investera i en helt ny bergvärmepump, eftersom de nya modellerna är betydligt effektivare och därmed genererar en större besparing varje år.

Hur länge bergvärmepumpen håller påverkas också av hur många arbetstimmar den har per år. En bergvärmepump i södra Sverige arbetar inte lika många timmar varje år som en bergvärmepump i norr. Andra faktorer som påverkar är familjens vanor när det gäller varmvatten och husets förutsättningar, såsom isolering.

Hur länge håller energibrunnen?

Själva borrhålet har egentligen en obegränsad livslängd, om det är korrekt dimensionerat. När man börjar utvinna värme ur marken sjunker temperaturen i berget, men efter ca fem år så ska denna temperatursänkingen har stabiliserats. Du kan sedan hämta värme från energibrunnen för all framtid.

Materialet i energibrunnen har dock inte samma obegränsade livslängd. Kollektorslang och foderrör, förväntas ha en livslängd på uppåt 100 år.

Är det billigare att byta än att installera ny bergvärme?

Sammantaget innebär detta att det är betydligt billigare att byta en befintlig bergvärmepump än att installera bergvärme för första gången i huset.

Läs mer om att byta bergvärmepump