Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Hälsa och ventilation

I Sverige tillbringar vi 90 % av tiden inomhus. Varje dag andas vi in 25 000 liter luft. Från luften hämtar kroppen syre, men om luften är förorenad kan vi få i oss skadliga ämnen, bara genom att andas.

Vanligt med otillräcklig ventilation

En vetenskaplig studie har visat att så mycket som 60 % av alla lägenheter i Sverige och 80 % av alla villor inte har ett tillräckligt stort luftombyte.

Astma och allergier

Det har blivit allt vanligare med astma och allergier hos barn. Hela 40 % av alla barn har någon typ av allergi eller astma. Med god ventilation minskar halveras risken att barn drabbas.

Hög koldioxidhalt

Vi människor hämtar upp syre från luften och andas ut koldioxid. Om koldioxidhalten blir för hög, kan människor drabbas av huvudvärk, yrsel och illamående. Detta undviker man enkelt genom tillräcklig ventilation.

Radon

Det är relativt vanligt med radon i svenska bostäder. Höga radonhalter kan ge lungcancer. Radonet kan exempelvis komma från byggnadsmaterial eller marken under huset. Genom en korrekt ventilation med bra tryckförhållanden, kan man förhindra att radonhaltig luft från husgrunden tar sig in i boytan. God ventilation ventilerar också ut radon och radonhalten kan hållas på en lägre nivå. Det är mycket vanligt att det är ventilationen man förändrar för att komma tillrätta med höga radonhalter.

Förorenad luft

Det finns också mycket föroreningar i utomhusluften. Att man ventilerar in frisk luft är alltså ingen garanti för att luften blir bra. För att skydda sig mot föroreningar i luften utomhus, bör man ha en ventilation där utomhusluften filtreras på väg in i huset.

Fuktskador ger ökade hälsoproblem

Dålig ventilation ökar också risken för fuktskador i hus. Höga fukthalter kan resultera i mikorbiell påväxt, som i sin tur kan resultera i en mycket lång rad olika sjukdomar och hälsoproblem. däribland olika luftvägsproblem, trötthet och utbrändhet. För en mer utömlig lista se vår text om mögel och röta.

Läs mer om fukt och ventilation