Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Fukt på Vind

Fuktskador och mögelskador på vinden drabbar många svenska villor. Genom smarta insatser kan du säkerställa att din vind slipper problem med fukt..

Fukt på Vind

Vinden är en känslig del av huset när det kommer till fuktskador. Att vinden drabbas av fukt- och mögelskador är snarare regel än undantag och ett vanligt förekommande problem i många svenska hus.

Hur vanligt är fuktskador på vinden?

Vinden är en del av huset där fuktskador och mögelangrepp är vanliga problem. Extrema temperaturskillnader, fuktvandring och felaktig ventilation är några orsaker till att det bildas för mycket fukt på vinden med mögelangrepp som påföljd. Ca var fjärde småhus i Sverige har så allvarliga skador på vinden att det kan påverka inomhusmiljön negativt. Antalet skadade vindar ökar. Fuktproblemen tros bero på att ökad isolering gjort klimatet på vindarna kallare med ökad kondens mot insidan av taket som konsekvens. Därför är det viktigt att ta kontroll över klimatet på vinden.

Hur upptäcker man fuktskador på vinden?

Ett mögelangrepp eller en fuktskada på vinden kan vara svår att upptäcka från bostaden. Dålig lukt är som regel en indikation på en mögelskada men lukt transporteras oftast uppåt med luftströmmarna. Det gör att elak lukt från vinden inte alltid kommer ner i boendeytan. För att upptäcka fukt och mögel på vinden behöver man därför själv gå upp och kontrollera. Skador börjar oftast vid takfoten samt vid husets nordöstra sida.

Behöver man en avfuktare på vinden?

Att installera en avfuktare på vinden är som regel en god idé även om vinden ännu inte uppvisat några symptom på skador. Är vinden redan fuktskadad eller drabbad av mögelangrepp behöver man inte alltid byta ut taket som många tror. Många gånger räcker det att sanera och sedan installera en avfuktare som förhindrar att problemet kommer tillbaka, vilket är en mycket billigare åtgärd. Välj en miljövänlig avfuktare som övervakar klimatet på vinden och styr ventilationen. Smart ventilation stänger ute fukt och håller nere luftfuktigheten på vinden.

Vindens skick avgör vilket skydd du behöver

Fuktkänsliga vindar som en gång drabbats av fukt- eller mögelskador tjänar på ett smart ventilationssystem som kombineras med en avfuktare som tillför värme, s.k termisk avfuktning. Termisk avfuktning är ett energisnålt sätt att hålla vinden tillräckligt varm för att undvika att kondens bildas. Systemet avfuktar endast vinden vid behov vilket gör avfuktaren både kostnadseffektiv och miljövänlig. Oavsett vilket skydd du behöver på din vind har vi avfuktare utvecklade för ett minimalt krav på underhåll. Medföljande ljuddämpare gör systemet tystgående.

Till vindsavfuktare