Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
Har du problem med fukt, bör du vidta åtgärder, innan problemen förvärras.
I artikeln...
Vanliga missförstånd om avfuktning av vind
Bäst avfuktning för vinden
Mögel måste åtgärdas

Åtgärda fukt på vind

Om du har upptäckt fukt på vinden bör du vidta åtgärder så fort som möjligt, det går inte att vänta ut ett fuktproblem. På marknaden finns det idag flera alternativ på hur du ska avfukta vinden. Därför är det bra att ha lite kött på benen innan du väljer avfuktningsmetod.

Välj rätt metod för att få bort mögel och röta från vinden.
Genom att installera en vindsavfuktare förebygger du problem och ser till att problem inte uppstår igen.

Vanliga missförstånd om avfuktning av vind

Det finns många idéer om hur vinden bäst skyddas mot fukt och mögel. Allt från att öka ventilationen till att täta vinden helt. Om man vet varför vinden blir fuktig kan man enkelt se att både ökad ventilation och tätning av vinden är dåliga idéer.

Att öka ventilationen leder oftast till att mer fukt ventileras in på vinden än vad som ventileras ut och mögel kommer med all sannolikhet börja växa. I praktiken är det omöjligt att täta vinden helt. Dessutom kräver en helt tät vind även att bjälklaget mot boendeytan är tätt, annars kommer fukt vandra upp och stanna på vinden, vilket även det kommer leda till mögelskador.

Bäst avfuktning för vinden

Den bästa lösningen för fuktproblem på vinden är en behovsstyrd avfuktare som kombinerar kontrollerad ventilation med tillförsel av svag värme. På så sätt ventileras vinden bara när det har en uttorkande effekt. Vid behov tillför avfuktaren svag värme som sänker den relativa luftfuktigheten vilket förhindrar att mögel börjar växa.

Avfuktaren mäter klimatet inne på vinden och jämför det med klimatet utomhus. På så sätt vet avfuktaren när den behöver ventilera eller värma vinden. I Sverige kan vädret vara ogynnsamt för ventilation i långa perioder. Då är värmen det som säkerställer att vinden hålls torr.

» Du hittar avfuktare för vinden här

Mögel måste åtgärdas

Om du redan har problem med mögel på vinden, måste detta åtgärdas först. För att sedan förebygga att möglet kommer tillbaka måste du installera en avfuktare.

» Sanera mögel

Kontrollerad ventilation förebygger problem med fukt

En uteluftventilerad vind kan många gånger hållas fuktfri endast med hjälp av kontrollerad ventilation. Avfuktarens fläktar ventilerar när det har en uttorkande effekt och stänger till ventilerna när det finns risk för att fukt ska ventileras in på vinden. Uteluftsventilerade vindar är dock så pass känsliga för fuktskador att de tjänar på att få en avfuktare installerad även om de inte ännu drabbats av mögel.

» Vilken avfuktare passar mig TrygghetsVakten Vind eller TrygghetsVakten Classic?