Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Vindens konstruktion innebär att den är riskzonen när det kommer till fuktproblem.
I artikeln...
Varför är det så vanligt med fuktproblem på vind?
Hur upptäcker man fuktskador på vinden?
Konsekvenser av fukt på vind

Vinden drabbas ofta av fukt

Kallvind är en känslig del av huset när det kommer till fuktskador. Att vinden drabbas av fukt- och mögelskador är snarare regel än undantag och ett vanligt förekommande problem i många svenska hus.

Varför blir det fuktigt på kallvinden?

Vinden utsätts för fukt från flera håll. När vi duschar, lagar mat, andas och lever i våra hus bildas fukt som stiger med luften upp på vinden. Varmluften stiger antingen via vindslucka och trapp eller tränger igenom bjälklaget. När det är blåsigt ute kan fukt vandra in på vinden genom ventilerna. På vintern är det inte ovanligt att takytor som är riktade mot himlen utsätts för nattutstrålning, vilket innebär att de kyls ned mycket under stjärnklara nätter.

Vindar drabbas väldigt ofta av kondensrelaterade fuktskador.
Har man otur kan det börja växa mögel på vinden.
Och om det är riktigt fuktigt, kan även röta börja växa, vilket kan försvaga konstruktionen på vinden.
Trygghetsvaktens vindsavfuktare med termisk och hygrodynamisk avfuktningsteknik, är smarta och energisnåla.

Varför är det så vanligt med fuktproblem på vind?

Fuktproblemen tros bero på att ökad isolering gjort klimatet på vindarna kallare med ökad kondens mot insidan av taket som konsekvens. Därför är det viktigt att ta kontroll över klimatet på vinden. Andra vanliga anledningar till att vinden blir fuktig är byte av värmekälla från ett förbrännande system till värmepump eller fjärrvärme samt efter tilläggsisolering av vindsbjälklaget. Dessa två insatser i huset görs vanligtvis för att effektivt minska spillvärme och sänka energikostnaderna. Konsekvensen blir dock en kallare vind, eftersom den inte längre får spillvärme och den blir då mer känslig för fuktskador.

Det är mycket vanligt med fuktproblem på svenska vindar.

Hur upptäcker man fuktskador på vinden?

Ett mögelangrepp eller en fuktskada på vinden kan vara svår att upptäcka från bostaden. Dålig lukt är som regel en indikation på en mögelskada men lukt transporteras oftast uppåt med luftströmmarna. Det gör att elak lukt från vinden inte alltid kommer ner i boendeytan. För att upptäcka fukt och mögel på vinden behöver man därför själv gå upp och kontrollera. Skador börjar oftast vid takfoten samt vid husets nordöstra sida.

» Läs mer om att upptäcka fukt på vinden

Att utföra en fuktmätning är ett utmärkt första steg mot en fuktsäker vind. Genom att utföra en fuktmätning, får du veta om ditt hus ligger i riskzonen eller helt enkelt mår bra.

» Läs mer om fuktmätning

Behöver man en avfuktare på vinden?

Att installera en avfuktare på kallvinden är som regel en god idé även om vinden ännu inte uppvisat några symptom på skador, för att förhindra att det utvecklas fuktskador i framtiden. Är vinden redan fuktskadad eller drabbad av mögelangrepp behöver man inte alltid byta ut taket som många tror. Många gånger räcker det att sanera och sedan installera en avfuktare som förhindrar att problemet kommer tillbaka, vilket är en mycket billigare åtgärd. Om du redan har konstaterat mögel på vinden, bör du utföra en mögelsanering. Att sanera mögel kan vara mycket farligt, om man inte vet vad man gör. Vi rekommenderar därför att du anlitar en expert. Välj därefter en miljövänlig avfuktare som övervakar klimatet på vinden och styr ventilationen. Smart ventilation stänger ute fukt och håller nere luftfuktigheten på vinden.

» Vindsavfuktare med smart ventilation

Konsekvenser av fukt på vind

En vanlig konsekvens av höga fuktnivåer är mögel och röta. Mögelgifter är förknippat med hälsoproblem, medan röta försvagar huskonstruktionen. Det är ovanligt att mögelgifter letar sig ned i boytan från vinden, men kan ske om tryckförhållandena i huset inte fungerar som de ska, exempelvis till följd av otillräcklig ventilation.

Om man har påväxt av mögel och röta på vinden, kan det också vara svårt att få sålt huset och man kan tvingas vidta åtgärder, för att bli av med huset överhuvudtaget.

» Läs mer om åtgärder vid fukt på vind

Vindens skick avgör vilket skydd du behöver

Då vinden behöver vara ventilerad blir en sorptionsavfuktare dyr i drift eftersom den typen av avfuktare kräver ett tätt utrymme. Det bästa alternativet för vinden är ett hygrodynamiskt system som kontrollerar ventilationen och hindrar fukt från att vandra in och som alltid vädrar när det har en uttorkande effekt.

Fuktkänsliga vindar som en gång drabbats av fukt- eller mögelskador tjänar på ett smart ventilationssystem som kombineras med en avfuktare som tillför värme, s.k termisk avfuktning. För vindar som behöver ett starkare skydd kan ett hygrodynamiskt system enkelt kompletteras med termisk avfuktning. Termisk avfuktning är ett energisnålt sätt att hålla vinden tillräckligt varm för att undvika att kondens bildas. Systemet avfuktar endast vinden vid behov vilket gör avfuktaren både kostnadseffektiv och miljövänlig. Termisk avfuktning baseras på en värmekabel som fästs utefter kanterna i vinden. Värmekabeln styrs av en liten dator som kan avgöra när mögel kan växa och tillför värme när luftfuktigheten är för hög. Dessa två avfuktningsmetoder tillsammans skapar en kondenssäker vind i de flesta hus.

Oavsett vilket skydd du behöver på din vind har vi avfuktare utvecklade för ett minimalt krav på underhåll. Medföljande ljuddämpare gör systemet tystgående.

» Till vindsavfuktare