Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Installera solceller

När man ska installera solceller är det mycket man måste tänka på. Det är en stor investering, som måste utföras av certifierad elektriker och det är många anmälningar som ska skickas in till höger och vänster. Vi kan självklart hjälpa dig med alla steg på vägen, men du kan också välja att läsa på här på sidan, för att få bättre koll på hur installation av solceller går till.

Inför installation

Vanligtvis krävs inte bygglov för solceller, om de följer byggnadens form, men kontrollera vad som gäller i ditt område, så att du skickar in en eventuell bygglovsansökan eller anmälan i tid.

Läs mer om bygglov för solceller

Innan solcellerna installeras måste en föranmälan skickas till bolaget som äger elnätet i ditt område, vilket våra installatörer hjälper dig med. Du måste också se till att röja undan där byggnadsställningen, som används vid installationen, ska monteras.

Läs mer om vad som gäller för vår standardinstallation av solceller.

Installationen, steg för steg:

Förberedelse

Innan installationen påbörjas monterar installatörerna upp byggnadsställningen, som de tagit med sig. Ställningen byggs så att den täcka alla sidor på den takdel där solcellerna ska monteras. Detta för att montörerna ska kunna röra sig så fritt som möjligt.

Montera takfästen

Det första installatören gör på taket är att montera alla fästen. Beroende på vilket tak din villa har skiljer det sig vilka takfästen som används. På ett tegeltak är det vanligt att takpannorna flyttas tillfälligt, vilket även gör det enklare att träffa takstolarna med skruvarna. När villan har plåttak används istället olika klämmor, beroende på vilken sorts plåttak det är.

Montera skenorna

När takfästen är monterade fäster man vertikala metallskenor i krokarna. Beroende på hur stor anläggningen ska bli varierar antalet skenor som behöver användas. Skenorna monteras med ett mellanrum på ca 800-1200 mm. I skenorna fäster montören sedan själva solcellspanelerna.

Fästa solcellspanelerna

Varje solpanel fästs så att de ligger stadigt på två skenor. Det är viktigt att översta raden blir rak, annars kommer alla paneler nedanför att hamna snett.

Optimerade solceller

Vid optimerade solpaneler är våra montörer noga med att skriva upp vilken panel som ligger på vilken plats. Detta för att du som kund ska få full kontroll på hur bra varje enskild solpanel fungerar.

Kabeldragning

Installatörerna är noga med att kablarna ligger rätt. Främst för att solcellsanläggningen ska fungera korrekt, men även för att de inte ska hänga helt fritt och då hela tiden skava mot takmaterialet under dess livslängd, på ca 30 år.

När kablarna har kopplats ihop med anläggningen samlas de ihop till ett kablage i ena hörnet av taket. Den del av kablaget som exponeras av solljus täcks av ett UV-skyddande kabelrör, som gör att kablarna inte slits mer än nödvändigt av solljuset.

Från taket leds sedan kablarna vidare ner via en list, längst med utsidan av fasaden. Installatören borrar ett hål i fasaden, så nära villans elcentral som möjligt, som kablarna sedan leds in genom. Efter kabeldragningen tätas hålet med silikon.

Elkoppling och installera växelriktare

Installatören både monterar och installerar växelriktaren i nära anslutning till elcentralen. Därefter kopplar installatören ihop kablarna från anläggningen till växelriktaren och vidare till elcentralen. Elinstallationen får sedan en CE-märkning och elsäkerhetsintyg när den är klar. Byte av elmätare sker via ditt elnätsbolag, vilket vår installatör kommer att hjälpa dig med.

Visste du att

På tegeltak: Hur försiktig montören än är så kommer nästan alltid några tegelpannor att gå sönder, därför är det bra att alltid ha några extra takpannor till övers.

Visste du att

För att undvika fuktskador borras hålet för kablarna i fasadens utsida, in i en svag vinkling uppåt.

Efter installation

När installationen är klar hjälper installatören dig med driftsättningen och färdiganmälan mot elnätsbolaget. När allt fungerar som det ska monteras byggställningen ner.

Vi hjälper dig att installera

När du köper dina solceller från oss får du alltid en korrekt installerad solcellsanläggning, utförd av certifierad elektriker som har stor kunskap och lång erfarenhet av att installera solceller.

Vi hjälper dig dessutom hela vägen med mekanisk installation av dina solpaneler. Där infästning, rails, optimerare, kabeldragning till växelriktaren, montering av växelriktare, och montering av paneler ingår. men även CE-märkning och elsäkerhetsintyg, kontrollplan, föranmälan och färdiganmälan mot elnätsbolagen samt driftsättning.

Läs mer om alla fördelar med att köpa installation av solceller från oss.

Solceller från Polarpumpen