Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Rätt lutning på solceller
Så många graders lutning ska du ha
Generella direktiv

Lutning på solceller

Solcellernas lutning är avgörande för hur effektiva de är, eftersom det påverkar hur mycket av solens strålning de kan omvandla till el. Det måste alltid vara en viss lutning, men är inte heller bra med för stor lutning. Lagom är bäst. Ifall ditt tak eller markanläggning inte har den optimala lutning som behövs kan den justeras med hjälp av själva anläggningen.

Visste du att...
Hur du väljer att placera dina solceller är helt avgörande för hur mycket solenergi som solpanelerna kan generera.
Visste du att...
Solceller kan generera solel även om det är molnigt, men om solcellerna placeras i direkt skugga från kringliggande byggnader, träd eller liknande, då slutar solpanelerna att generera solenergi.

För stor lutning?

Det finns både för- och nackdelar med en för stor taklutning. Fördelen med en stor lutning är att snö, löv, smuts och annat som kan påverka solcellerna negativt har svårare att ta fäste. Nackdelen är att solpanelernas generella verkningsgrad inte blir lika effektiv vid en lutning på över 65 grader.

För liten lutning?

En solcellsanläggning utan någon lutning har motsatt problem. Här kan snö och smuts istället fastna och skugga solcellerna. På ett platt tak som bara har en taklutning på 5-6 grader brukar vanligtvis anläggningen vinklas upp, så att den optimala graden för effektivitet uppnås.

  RIKTNING VÄDERSTRECK
LUTNING

270°

V

225°

SV

180°

S

135°

90°

Ö

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
10° 89 % 94 % 96 % 94 % 90 %
20° 87 % 96 % 98 % 96 % 88 %
30° 86 % 96 % 100 % 96 % 86 %
40° 82 % 95 % 100 % 96 % 84 %
50° 78 % 92 % 97 % 93 % 80 %
60° 74 % 87 % 93 % 89 % 76 %
70° 69 % 82 % 87 % 84 % 70 %
80° 63 % 75 % 80 % 77 % 65 %
90° 56 % 67 % 71 % 69 % 58 %

Finns det generella direktiv?

Generellt så ligger en optimal taklutning i Sverige på cirka 20-40 grader, där ungefär 30-35 grader är vad som rekommenderas i första hand. Men så länge lutningen ligger mellan 10-50 grader genererar anläggningen fortfarande bra med solel. Med andra ord lämpar sig de flesta villatak i Sverige för solceller.

Vilken lutning som är optimal påverkas även av vilka väderstreck taket riktar sig mot, vilken taktyp huset har och även vilket takmaterial som används.

Läs mer om vilken placering just dina solceller bör ha här:

» Rätt placering på solceller