Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Bygglov för solceller

I dagsläget krävs inte längre bygglov för vissa typer av solcellsanläggningar. Detta undantag infördes den 1 augusti 2018, för att underlätta installation av solceller.

När krävs inte bygglov?

Bygglov för solceller krävs inte om:

  • De monteras utanpå fasad eller tak.
  • De följer byggnades form.

I följande fall kan det krävas bygglov ändå:

  • Byggnad eller bebyggelseområdet anses särskilt värdefullt.
  • Solcellerna monteras på en byggnad som ligger inom eller i anslutning till ett området som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Detaljplanen för området kräver bygglov för solcellsanläggningar i alla fall.

Behövs en anmälan?

Även om inte bygglov krävs, kan det krävas en anmälan till kommunen, exempelvis om byggnadens bärande konstruktion påverkas. Anmälan är en lite enklare nivå än bygglov.

Hur vet jag om det krävs bygglov eller anmälan?

Kontrollera med bygglovsenheten i din kommun, så kan de hjälpa dig att reda ut vad som gäller vid installation av solceller i just ditt område.

OBS: Kontrollera alltid med berörda myndigheter för att få den senaste informationen runt bygglov.