Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Montera solceller på olika tak

Olika tak har olika förutsättningar, vilket påverkar hur hur stor solcellsanläggning du har möjlighet att montera och vilken lutning och väderstreck dina solpaneler kan få. Detta innebär att takets förutsättningar påverkar hur mycket solel din solcellsanläggning kommer att producera. Det finns en mängd olika typer av tak och takmaterial. Därför är det bra att ha koll på vilka förutsättningar som just ditt tak har och vad du bör tänka på.

Olika taktyper

Tak finns i en mängd olika typer och kan dessutom ha olika material och konstruktion. Lutning och antalet vinklar påverkar solpanelernas potentiella elproduktion.

Några av de vanligaste typer av tak som används i Sverige är: sadeltak, spetsigt tak, platt tak och valmat tak.

Sadeltak

Sadeltak är kanske det första du kommer att tänka på, när du hör ordet tak. Detta är det mest klassiska taket, där två takfall utan brytning sitter ihop uppe vid taknocken. De två takfallen sluttar åt varsitt håll.

Det brukar fungera bra att montera solceller på ett sadeltak, eftersom solcellerna är effektiva vid lutning. Om du har takfall åt väster och öster, men inte åt söder, kan det vara idé att ha solpaneler på båda sidorna, för att kunna producera el en större del av dagen.

sadeltak

Exempel på sadeltak.

Valmat tak

När ett hus har ett valmat tak innebär det att det finns takfall på alla 4 sidorna. Det finns komplett valmat tak, med fyra ungefär lika stora sidor och halvvalmat tak, där 2 av sidorna är mindre.

När man monterar solceller på valmat tak, kan man bli tvungen att montera solcellerna mot flera väderstreck än söder.

valmat tak

Exempel på valmat tak.

Platt tak

Platt tak innebär att taket är mer eller mindre platt, vilket förekommer på modernare hus.

För att solcellerna ska vara så effektiva som möjligt måste de ha en viss lutning. Därför kan montering av solceller på platt tak innebära att solcellerna måste monteras på en speciell ställning.

platt tak

Exempel på platt tak.

Olika takmaterial

Takmaterialet kan vara en avgörande faktor, för hur stor solcellernas lönsamheten blir. Solceller går att montera på de flesta tak, men takmaterialet påverkas hur solpanelerna kan monteras. Därför kan kostnaden för installationen av solceller var olika och återbetalningstiden i vissa fall bli lite längre.

Tegeltak

Vid montering av solceller på tak med tegel eller betongplattor används speciella takhakar, som skruvas fast. På tegeltak är det vanligt att takpannorna flyttas tillfälligt, vilket även gör det enklare att träffa takstolarna med skruvarna.

Montera solceller på tegeltak

Plåttak

På tak med plåt måste man använda speciella klämmor. Det finns dessutom olika sorters plåttak och därför finns det också olika sorters klämmor.

Montera solceller på plåttak

Takkrok för solceller på tegeltak

Takkrok som används vid montering av solceller på tak av tegel.