Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Fukt på Vind

Fuktskador och mögelskador på vinden drabbar många svenska villor. Genom smarta insatser kan du säkerställa att din vind slipper problem med fukt.

Vind drabbas ofta av fukt

Kallvind är en känslig del av huset när det kommer till fuktskador. Att vinden drabbas av fukt- och mögelskador är snarare regel än undantag och ett vanligt förekommande problem i många svenska hus.

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig gärna att hitta den optimala lösningen för din vind. Fyll i vårt offertformulär eller ring våra rådgivare på 0770-777600.

Upptäcka fukt på vind

en checklista - kan användas vid kontroll av vind

En vind bör kontrolleras regelbundet, så eventuella problem upptäcks i ett tidigt skede.

Så kontrollerar du vinden

Avfuktare för vind

installation av avfuktare på vind

En avfuktare är en god investering. Med en vindsavfuktare kan du känna dig trygg och undvika fuktproblem.

Till vindsavfuktare

Offert

en kvinna vid dator efterfrågar offert

Vill du ha hjälp att hitta den bästa lösningen för din vind? Vi skräddarsyr en offert efter dina behov.

Efterfråga offert

Varför blir det fuktigt på kallvinden?

Vinden utsätts för fukt från flera håll. När vi duschar, lagar mat, andas och lever i våra hus bildas fukt som stiger med luften upp på vinden. Varmluften stiger antingen via vindslucka och trapp eller tränger igenom bjälklaget. När det är blåsigt ute kan fukt vandra in på vinden genom ventilerna. På vintern är det inte ovanligt att takytor som är riktade mot himlen utsätts för nattutstrålning, vilket innebär att de kyls ned mycket under stjärnklara nätter.

Hur vanligt är fuktskador på vinden?

Kallvind är en del av huset där fuktskador och mögelangrepp är vanliga problem. Extrema temperaturskillnader, fuktvandring och felaktig ventilation är några orsaker till att det bildas för mycket fukt på vinden med mögelangrepp som påföljd. Enligt Boverket har nästan var fjärde småhus i Sverige en fuktskada på vinden som kan påverka inomhusmiljön negativt. I den siffran ingår inte hus med mindre fuktskador på vinden. Endast 3 % av alla fuktskador på vinden beror på läckor i taket. Fuktskador på vinden är så vanligt förekommande att det snarare är frågan om när än om vinden blir för fuktig.

TrygghetsVakten vindsavfuktare installerad på vind

För att motverka det vanliga problemet med kondensrelaterade fuktproblem på vinden, kan du använda dig av TrygghetsVaktens vindsavfuktare.

Varför är det så vanligt med fuktproblem på vind?

Fuktproblemen tros bero på att ökad isolering gjort klimatet på vindarna kallare med ökad kondens mot insidan av taket som konsekvens. Därför är det viktigt att ta kontroll över klimatet på vinden. Andra vanliga anledningar till att vinden blir fuktig är byte av värmekälla från ett förbrännande system till värmepump eller fjärrvärme samt efter tilläggsisolering av vindsbjälklaget. Dessa två insatser i huset görs vanligtvis för att effektivt minska spillvärme och sänka energikostnaderna. Konsekvensen blir dock en kallare vind, eftersom den inte längre får spillvärme och den blir då mer känslig för fuktskador.

Det är mycket vanligt med fuktproblem på svenska vindar.

Det är mycket vanligt med fuktproblem på svenska vindar.

Hur upptäcker man fuktskador på vinden?

Ett mögelangrepp eller en fuktskada på vinden kan vara svår att upptäcka från bostaden. Dålig lukt är som regel en indikation på en mögelskada men lukt transporteras oftast uppåt med luftströmmarna. Det gör att elak lukt från vinden inte alltid kommer ner i boendeytan. För att upptäcka fukt och mögel på vinden behöver man därför själv gå upp och kontrollera. Skador börjar oftast vid takfoten samt vid husets nordöstra sida.

Läs mer om att upptäcka fukt på vinden

Att utföra en fuktmätning är ett utmärkt första steg mot en fuktsäker vind. Genom att utföra en fuktmätning, får du veta om ditt hus ligger i riskzonen eller helt enkelt mår bra.

Läs mer om fuktmätning

Behöver man en avfuktare på vinden?

Att installera en avfuktare på kallvinden är som regel en god idé även om vinden ännu inte uppvisat några symptom på skador, för att förhindra att det utvecklas fuktskador i framtiden. Är vinden redan fuktskadad eller drabbad av mögelangrepp behöver man inte alltid byta ut taket som många tror. Många gånger räcker det att sanera och sedan installera en avfuktare som förhindrar att problemet kommer tillbaka, vilket är en mycket billigare åtgärd. Om du redan har konstaterat mögel på vinden, bör du utföra en mögelsanering. Att sanera mögel kan vara mycket farligt, om man inte vet vad man gör. Vi rekommenderar därför att du anlitar en expert. Välj därefter en miljövänlig avfuktare som övervakar klimatet på vinden och styr ventilationen. Smart ventilation stänger ute fukt och håller nere luftfuktigheten på vinden.

Vindsavfuktare med smart ventilation

Konsekvenser av fukt på vind

En vanlig konsekvens av höga fuktnivåer är mögel och röta. Mögelgifter är förknippat med hälsoproblem, medan röta försvagar huskonstruktionen. Det är ovanligt att mögelgifter letar sig ned i boytan från vinden, men kan ske om tryckförhållandena i huset inte fungerar som de ska, exempelvis till följd av otillräcklig ventilation.

Om man har påväxt av mögel och röta på vinden, kan det också vara svårt att få sålt huset och man kan tvingas vidta åtgärder, för att bli av med huset överhuvudtaget.

Läs mer om åtgärder vid fukt på vind

Röta på vind.

Hög fuktbelastning kan skapa förutsättningar som gör att röta får fäste på vinden.

Vindens skick avgör vilket skydd du behöver

Då vinden behöver vara ventilerad blir en sorptionsavfuktare dyr i drift eftersom den typen av avfuktare kräver ett tätt utrymme. Det bästa alternativet för vinden är ett hygrodynamiskt system som kontrollerar ventilationen och hindrar fukt från att vandra in och som alltid vädrar när det har en uttorkande effekt.

Fuktkänsliga vindar som en gång drabbats av fukt- eller mögelskador tjänar på ett smart ventilationssystem som kombineras med en avfuktare som tillför värme, s.k termisk avfuktning. För vindar som behöver ett starkare skydd kan ett hygrodynamiskt system enkelt kompletteras med termisk avfuktning. Termisk avfuktning är ett energisnålt sätt att hålla vinden tillräckligt varm för att undvika att kondens bildas. Systemet avfuktar endast vinden vid behov vilket gör avfuktaren både kostnadseffektiv och miljövänlig. Termisk avfuktning baseras på en värmekabel som fästs utefter kanterna i vinden. Värmekabeln styrs av en liten dator som kan avgöra när mögel kan växa och tillför värme när luftfuktigheten är för hög. Dessa två avfuktningsmetoder tillsammans skapar en kondenssäker vind i de flesta hus.

Oavsett vilket skydd du behöver på din vind har vi avfuktare utvecklade för ett minimalt krav på underhåll. Medföljande ljuddämpare gör systemet tystgående.

Till vindsavfuktare