Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
Ta hjälp av vår guide för att reda ut vad det är för fel på vattnet i poolen och hur du åtgärdar det.
I artikeln...
Börja med att se över pH-värdet
Idealvärden för poolen
Problem, orsaker och åtgärder

Felsökning vatten i poolen

Har du problem med vattnet i din pool och undrar vad det beror på? Vi går igenom vanliga fel och berättar hur du kan åtgärda dem.

Börja med att se över pH-värdet i poolvattnet

Problem med vattnet i poolen kan bero på många saker då vattnet innehåller en rad olika ämnen som alla kan förekomma i för höga eller för låga doser. En av de mest avgörande faktorerna är dock vattnets pH-värde som har stor påverkan på vattnets kvalitet. När du märker att någonting inte står rätt till med ditt poolvatten kan det därför vara en bra idé att undersöka pH-balansen. Ett neutralt pH-värde ligger mellan 7.2 - 7-6.

Idealvärden för poolen

Nedan ser du en tabell över ideala värden som ska förekomma i poolens vatten. Ifall dina värden inte stämmer bör du justera med medel. För höga eller för låga värden är orsaken till diverse problem och leder till en ohälsosam miljö för såväl poolen som de som badar i den.

Ämne Idealt Acceptabelt       För högt
pH 7,2 7,2-7,6 >7,6
Totalt klor 1 ppm 1-3 ppm >3 ppm
Fritt klor 1 ppm 1-3 ppm >3 ppm
Bundet klor 0 ppm 0-0,5 ppm >0,5 ppm
Alkalinitet 100-120 ppm 80-160 ppm >160 ppm
Kalk 200 ppm 150-400 ppm >400 ppm
Cyanussyra 0-30 ppm 40 ppm >50 ppm

Problem, orsaker och åtgärder för smutsigt poolvatten

Nedan följer en lista på vanliga problem, vad som orsakat dem samt hur du enkelt åtgärdar problemen.

Grönt och grumligt poolvatten

Är vattnet grönt och grumligt och poolens ytor känns hala och klibbiga? Då har du med största sannolikhet problem med alger och behöver tillsätta klor i vattnet. Algangrepp kan uppstå vid höga temperaturer och när vattnet inte har tillräckligt höga halter av klor. Kontrollera pH värdet i poolen och chockklorera vattnet.

Grönt vatten i poolen innan chockklorering.
Ungefär 4 timmar efter att klor har tillsatts i poolvattnet.

Grönaktigt poolvatten, inte grumligt

En grönaktig nyans i ditt vatten kan även tyda på att vattnet har för höga kopparhalter. Börja med att kontrollera pH-värdet i vattnet och justera till neutrala värden om det behövs. Du kan med fördel även testa klor och anti-kalkmedel.

Rödbrunt poolvatten

Järnhalterna i ditt vatten är för höga och du behöver justera pH-värdet och eventuellt tillsätta klor.

Svartbrunt poolvatten

Manganhalterna i ditt vatten är för högt. Justera pH-värdet och testa att tillsätta klor.

Vitt och grumligt poolvatten

Om vattnet i poolen blir vitaktigt och grumligt kan det bero på en av följande saker:

  • pH-värdet är för högt
  • vattnet innehåller organiska föroreningar
  • vattnet innehåller oorganiska föroreningar

Kontrollera pH-värdet i vattnet och dosera eventuellt med klor.

Det blir ingen effekt av kloret i poolen

Den vanligaste orsaken är att vattnet har fel eller för högt pH-värde vilket du åtgärdar genom att balansera värdena. Andra orsaker som kan ligga till grund är att poolen används mer och därför behöver du tillsätta mer klor än tidigare. En sista orsak kan vara att halterna av cyansursyra är för höga och då behöver du byta vattnet som blivit förorenat.

Hög klorförbrukning i pool

När poolen används mycket och temperaturerna utomhus stiger ökar behovet av klor. Är det en riktigt var period och poolen används flitigt är det därmed inget konstigt att du behöver tillsätta mer klor. Öka doseringen och anpassa den efter rådande omständigheter.

Stickande klorlukt i poolen

Tycker du att poolvattnet har en stickande och irriterande klorlukt är det ett tecken på att halterna av bundet klor är för höga. För att åtgärda problemet bör du använda kemikalier som kan få ner klorhalten eller avvakta med att bada tills kloret förbrukas över tiden.

Korrosion i poolvatten

Korrosion i poolvattnet beror antingen på för höga klorhalter och/eller för låga pH-värden. Problemet åtgärdas enkelt genom att reglera pH-värdet samt att vid behov tillsätta kemikalier som minskar mängden klor.

Ögon och hud svider och blir irriterade efter bad i poolen

När kroppen reagerar med att svida eller bli irriterad på annat sätt tyder det på att pH-värdet i vattnet är felaktigt och behöver regleras. Om du dessutom upptäcker en stickande klorlukt kan det bero på för höga halter av bundet klor (se punkt 7 för åtgärder).

Pooler till bra pris - för hela familjen och alla trädgårdar