Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
Att se till att vattnet är rent är en del av poolskötseln.
I artikeln...
Ideala värden för poolvatten
Så får du rent vatten i poolen - checklista
I förebyggande syfte - duscha och täck poolen

Så får du rent vatten i poolen

Rent vatten är grundläggande för att din pool ska vara behaglig att bada i. För att säkerställa att ditt poolvatten är rent har vi sammanställt en lista över åtgärder, läs den och följ den för en skinande ren pool.

Ideala värden för poolvatten

Innan vi börjar med hur du ska kontrollera vattnet kan det vara bra att veta vad du ska kontrollera. I poolvattnet finns det en rad ämnen som bör förekomma i acceptabla värden, helst perfekta. Använd listan för att kontrollera att dina poolvärden ligger inom det acceptabla spannet.

Ämne Idealt Acceptabelt För högt
pH 7,2 7,2-7,6 >7,6
Totalt klor 1 ppm 1-3 ppm >3 ppm
Fritt klor 1 ppm 1-3 ppm >3 ppm
Bundet klor 0 ppm 0-0,5 ppm >0,5 ppm
Alkalinitet 100-120 ppm 80-160 ppm >160 ppm
Kalk 200 ppm 150-400 ppm >400 ppm
Cyanussyra 0-30 ppm 40 ppm >50 ppm

Så får du rent vatten i poolen - checklista

För att bibehåll ett bra poolvatten som är hälsosamt för poolen och de som badar i den behövs det två typer av rengöring, mekanisk och kemisk. Den mekaniska rengöringen sköts av poolens egen pump och tillhörande filter. Vidare är det bra om poolen även dammsugas regelbundet för att bli av med övrig smuts. Den kemiska rengöringen är precis lika viktigt och behövs för att säkerställa att poolvärdena (se tabell ovan) är okej vilket sker genom desinficering av poolvattnet. Kemisk rengöring innefattar oftast klor men det finns även andra effektiva medel som fungerar bra.

Har du problem med ditt poolvatten och behöver råd om hur du kan åtgärda det? Nedan har vi samlat information om vanliga fel som kan uppstå i ditt poolvatten och vad du behöver göra för att få vattnet rent igen.

Läs mer:

» Felsökning av vatten i poolen

1
Kontrollera pH värde! Att ha ett balanserat pH-värde i poolen är viktigt, om inte viktigast av allt. Felaktiga pH-värden kan ha många jobbiga följder, som skador på material, irriterade ögon och hud samt att kloret inte längre har någon verkan. Genom att kontinuerligt kontrollera att pH-värdet är bra kan du därmed undvika ett ohälsosam pool. Detta för göras en gång i veckan.
2
Kontrollera klorvärde och dosera klor! Klor tillsätts i poolen för att desinficera vattnet så att alger och beläggningar hålls borta. Kanske har du hört talas om fritt klor och bundet klor och undrar vad de egentligen betyder? Fritt klor är det klor vi vill ha i poolen. Det är luktfritt och märks ej av och arbetar för att desinficera vattnet. Bundet klor uppstår när det fria kloret reagerar med föroreningar i poolen. Till skillnad från fritt klor har bundet klor ingen desinficerande effekt och verkar istället irriterande på hud och ögon och kan sprida en stickande och skarp klordoft. För att säkerställa att ditt vatten inte innehåller för höga halter av bundet klor och har gynnsamma halter av fritt klor bör du därför kontrollera klorhalterna regelbundet samt åtgärda dem ifall de är obalanserade. Kontrollera klorvärdena varje vecka, åtgärda eventuella obalanser när de uppstår. Dosera klor kontinuerligt. Dosering beror på värmen i luften samt hur mycket poolen används, kom ihåg att anpassa dosen efter behov.
3
Dammsug! Allting som faller ner i poolen eller följer med de som badar ner i vattnet innehåller bakterier och föroreningar som kan orsaka problem om de får ligga kvar i vattnet för länge. Med regelbunden dammsugning av poolen undviker du att bakterierna får fäste vilket ökar behovet för kemisk rengöring. Dammsugning av poolen bör ske en gång i veckan för att bibehålla ett rent vatten. Öka rengöringen vid behov, exempelvis om poolen använts extra mycket eller ifall det fallit ner löv eller dylikt som behövs tas bort.
4
Backspola filter! För att ditt filter ska fungera optimalt behöver du tömma och rengöra det regelbundet. Detta bör göras var 7 - 14:e dag för optimal funktion.
5
Grovstäda poolen! Inför vinterstängning och vid behov efter att poolen använts extra mycket bör du även genomföra en mer noggrann rengöring av poolens ytor och material. Detta görs vid behov eller någon/några gånger per säsong. Ska alltid göras inför vinterstängning för att undvika skador.

I förebyggande syfte - duscha och täck poolen

Mycket av rengöringen som syftar till att hålla vattnet rent handlar om att ta bort smuts som förekommer i vattnet. Genom att minimera mängden smuts som når vattnet minskar du även behovet av såväl mekanisk som kemisk rengöring. Förebyggande åtgärder är bland annat att se till att alltid duscha innan du badar. Då slipper du hud- och hårvårdsprodukter i poolen samt gräs och annat som annars förorenar vattnet. För att hålla poolen fri från smuts vid de tillfällen då du inte badar är pooltäckning ett mycket bra alternativ. Då undviker du att kvistar och löv trillar ner i poolen samtidigt som du håller regnvattnet borta.

» Hitta pooltäckning här

Pooler till bra pris - för hela familjen och alla trädgårdar