Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Luft-luftvärmepumpens temperaturinställningar

Du ställer enkelt in vilken temperatur du vill ha med fjärrkontrollen. I värmeläge och kylläge kan du ställa termostaten på önskad temperatur.

På vissa modeller kan man även ställa in temperaturen i underhållsvärme-läget eller så finns ett gemensamt läge för värme, där du även kan ställa in så låga temperaturer som annars endast finns som underhållsvärme.

Konsten att få rätt temperatur inne

Så ställer du in rätt temperatur på din värmepump

Ställ inte in termometern på för många grader över eller under din önskade temperatur. Det sliter på värmepumpen och ökar din energiåtgång.

 
Ställ in ett högre fläktläge på din värmepump för att spara mer energi

Genom att ställa in ett högre fläktläge får du värmen eller kylan att sprida sig bättre. Det högre fläktläget hjälper dig att öka din energibesparing.

 

Tänk på att du kanske måste "ta i lite" och ställa in termostatinställningen lite högre (i värmeläge) och lite lägre (i kylläge) om du vill ha rätt temperatur lite längre bort ifrån luft-luftvärmepumpen. För varje rum som luften från luft-luftvärmepumpen passerar blir effekten något sämre. Det går däremot inte fortare att uppnå rätt värme eller kyla, om du ställer termostaten väldigt högt eller lågt - det sliter bara onödigt mycket på din luft-luftvärmepump.
Ett högre fläktläge innebär ofta att man kan ställa termostaten något lägre, eftersom värmespridningen blir bättre, dessutom får du en bättre besparing.
Experimentera med temperaturinställningen tills du hittar något som passar i ditt hus.

Temperaturinställning för kompletterande värme

Din primära värmekälla bör vara inställd på ett par grader under luft-luftvärmepumpens värde. På så vis går den primära värmekällan igång automatiskt om luft-luftvärmepumpen inte räcker till. I rum längre bort ifrån luft-luftvärmepumpen kanske du måste utnyttja den primära värmekällan helt, om inte värmen från luft-luftvärmepumpen når dit.

Till inställningar av: