Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Husstorlek - Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpar för olika husstorlekar

När du väljer luft-vattenvärmepump är storleken på ditt boende en av de avgörande faktorerna. Luft-vattenvärmepumpar kommer i olika storlekar, med olika kapacitet och med eller utan vattentank. Hos oss på Polarpumpen kan du hitta luft-vattenvärmepumpar som passar nästan alla sorters hus och fastigheter.

Hur stort är ditt hus?

Se vilka luft-vattenvärmepumpar som vi rekommenderar för just din husstorlek:

Bästa förhållanden enligt Polarpumpen

Fönster 3-glas
Isolering Vägg cirka 40 cm, Tak cirka 50-60 cm
Drag Inget självdrag

Detta är de optimala förhållandena för att kunna få ut så mycket som möjligt från sin luft-vattenvärmepump. Det är mycket vanligt att man har någon eller två av de bästa förhållandena, men inte alla. Kanske du inte har bytt ut de där gamla fönstren eller så är vinden dåligt isolerad. Då rekommenderar vi att du väljer en något starkare luft-vattenvärmepump, för att täcka behovet av värme. En lagom stor luft-vattenvärmepump arbetar tystare, går lugnare och sparar mycket mer energi än en som går på högvarv.

En högre besparing med rätt luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump kommer att ge dig en hög besparing nästan oavsett vilken värmekälla du haft innan. Dock så blir besparingen högre om du har golvvärme hemma snarare än radiatorer.

Oberoende storleken på ditt hem så ger golvvärme en högre besparing än radiatorer. Detta för att golvvärme inte behöver en lika hög framledningstemperatur som radiatorer och därför drar mindre energi.

Tvårörssystem brukar passa mycket bra ihop med en luft-vattenvärmepump då radiatorerna är parallellkopplade. I ett ettrörssystem är radiatorerna seriekopplade och man har flera radiatorer efter varandra i samma slinga. Med ett ettrörssystem kan man ibland behöva installera en extra radiator för att kompensera för en lägre framledningstemperaturen.

Varför kan jag inte låta min luft-vattenvärmepump gå på maxkapacitet?

Man brukar räkna med att en luft-vattenvärmepump ska klara cirka 90 % av ditt hus uppvärmning utslaget över året. Då är både värme och varmvatten inräknat. Att låta din luft-vattenvärmepump gå på högvarv sliter på pumpen och ger din luft-vattenvärmepump en kortare livslängd och inte en lika hög besparing. Det är därför bättre att överdimensionera snarare än underdimensionera din luft-vattenvärmepump.

Är ditt hus på precis på kvadratmetern 150 m² rekommenderas en luft-vattenvärmepump med större kapacitet för att pumpen inte ska gå på högvarv för att värma ditt hus. Något som inte är bra för varken värmepumpen eller besparing.