Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Komplement till pelletspanna

En pelletspanna kräver leveranser av bränsle, en del underhåll och skapar föroreningar. För dig med pelletspanna kan det vara intressant att se om ditt hus och fundera på lämpliga komplement för uppvärmning. Läs mer

Exempel på luft-vattenvärmepumpar som komplement till pelletspanna

Fujitsu Waterstage Comfort SPLIT 5-Inne

Comfort SPLIT 5 - Fujitsu Waterstage

 • 60 °C varmvatten vid -20 °C
 • Värmer mellan 20m² - 130m²
 • Hög energibesparing

1 47980 kr

NIBE F2030 7 kW med innedel VVM310, VVM 320 eller VVM 325

Monoblock 5 kW - Daikin Altherma

 • Värmer upp till 80m²
 • Effektiv och liten
 • Upp till 16 års trygghet

1 34900 kr

NIBE F2030 7 kW med innedel VVM310, VVM 320 eller VVM 325

Monoblock 7 kW - Daikin Altherma

 • Värmer upp till 130m²
 • Energieffektiv
 • Upp till 16 års trygghet

1 39900 kr

Fujitsu Waterstage Comfort SPLIT 6-Fram

Comfort SPLIT 6 - Fujitsu Waterstage

 • 60 °C varmvatten vid -20 °C
 • Värmer mellan 20m² - 150m²
 • Hög energibesparing

1 51980 kr

Panasonic Monoblock 9kW

Monoblock J 5kW High Performance - Panasonic Aquarea

 • Värmer 10-100 m²
 • Enkel installation
 • Inverterkompressor

1 43990 kr

I lager

Perfekt komplement till pelletspanna

Varför inte komplettera din pelletspanna med ett system som är kostnadseffektivt, kräver minimalt med underhåll och som hämtar värmeenergi från omgivningen? Kan en luft-vattenvärmepump vara det rätta komplementet för dig och din pelletspanna?

Visste du att....

Det är tolv procent som har pelletsbrännare installerat hemma, men enbart sex procent använder den.*

Varför komplettera en pelletspanna?

Med ett komplement till din pelletspanna kan du minska utsläpp av föroreningar som är skadliga för människa och miljö. Du slipper biprodukten aska och bekymret med rengöring och en del underhåll. Väljer du rätt komplement minskar du stort dina leveranser av bränsle. Skulle du välja att helt ersätta en pelletsbrännare med till exempel en värmepump skulle du kunna utnyttja utrymmet där du lagrar pellets till något annat.

Därför en luft-vattenvärmepump

Omgivningen står för “bränslet” till en luft-vattenvärmepump. Värmeenergi utvinns från utomhusluften. Du sparar in på leveranser av bränsle och du behöver inte utrymme för ett bränsleförråd. Luft-vattenvärmepumpen är dessutom ett mycket miljösmart alternativ, med låga omkostnader.

Att kombinera en pelletspanna med en luft-vattenvärmepump är populärt. Du kan utnyttja fördelarna med båda systemen. Pelletspannan kan ge spetsvärme riktigt kalla dagar och nätter, medan en luft-vattenvärmepump kan stå för energieffektiv och smidig uppvärmning resten av tiden. Det finns dessutom en trygghet i att ha två system, om ett skulle krångla.

Vad är en pelletspanna

En pelletspanna är lite billigare och mer miljövänligt jämfört med att bränna olja för uppvärmning. Det är en förbränningspanna där du använder träråvara i form av pellets som bränsle. Det är ofta ihoppressat träavfall som blir pellets och det har högre energiinnehåll jämfört med ved.

Det skapas värme när pelleten bränns. Värmen förs över till vatten och via husets vattenburna system sprids värmeenergin i bostaden. Du får även varmt tappvatten.

Luft-vattenvärmepump som komplement

En luft-vattenvärmepump kan vara ett perfekt komplement till andra värmekällor. Det finns relativt små och enkla luft-vattenvärmepumpar, som på ett smidigt sätt kan komplettera upp en värmekälla som inte riktigt räcker till, dessutom till en förhållandevis billig penning.

En luft-vattenvärmepump kan också till viss del ersätta en värmekälla som kräver mycket arbete eller är dyr i drift och erbjuda möjligheten att endast använda sin gamla värmekälla till spetsvärme under riktigt kalla dagar.

Det finns två två sorters luft-vattenvärmepumpar som i huvudsak brukar användas som komplement. Den ena sorten kallas monoblock och består endast av en utomhusdel, som kopplas mot systemet inne i huset. Den andra varianten har en utomhusdel och en hydrobox på insidan. Hydroboxen kan styra uppvärmningen av huset, men måste kopplas mot en separat tank för lagring av värme.

Luft-vattenvärmepump av monoblock typ

En luft-vattenvärmepump som endast består av utedel (monoblock).

Hydrobox

Det finns även luft-vattenvärmepumpar med utedel och hydrobox. En mindre inomhusdel, som placeras på väggen och kopplas mot en separat tank.

*Siffrorna är hämtade från Energimyndigheten.