Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Dimensionering av luft-vattenvärmepump

Det är viktigt att du får en luft-vattenvärmepump med lagom kapacitet för ditt hus. Hur kraftig värmepump, som krävs beror på en rad olika förutsättningar som:

  • Vilket värmesystem du har sen innan
  • Det vattenburna uppvärmningssystemets förutsättningar
  • Husets isolering
  • Husets storlek
  • Var i landet du bor
  • Vad du vill använda värmen till (radiatorer, golvvärme, tappvarmvatten, poolvärme)
  • Hur många ni är i familjen och vad ni använder vatten till (badkar)

Hur kraftig luft-vattenvärmepump behövs?

Man brukar räkna med att en luft-vattenvärmepump ska klara ca 90 % av uppvärmningen (värme och varmvatten) utslaget över hela året. Det brukar innebära ca 60-70 % av husets maximala effektbehov.

Mer kapacitet än så, brukar bara kosta onödigt mycket. Dessutom sliter det betydligt mindre på värmepumpen, om den får gå jämnare under året.

Inverter eller inte?

Inverterdrift innebär att värmepumpen är varvtalsreglerad och alltså går på den effekt som krävs för tillfället. Alternativet är en värmepump som startar och stannar. Av denna anledning är det enklare att dimensionera en luft-vattenvärmepump med inverterdrift. Samtidigt har även invetervärmepumpar en miniminivå och en maximinivå och även här kan man därför över- och underdimensionera.

Ta hjälp av en expert

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en expert vid dimensioneringen, så att du verkligen får en luft-vattenvärmepump, som passar husets behov. Det är många parametrar som skall tas hänsyn till och det är lätt att missa på någon. Du når våra värmepumpsexperter på 0770-777 600 eller via kontaktformuläret.