Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Energimärkning luft-vattenvärmepump

Energimärkningen på luft-vattenvärmepumpar kan vägleda dig, så att du hittar en energieffektiv produkt.

Både bokstäver och färger

Energimärkningen består både av bokstäver och färger. Den bästa energiklassen är grön och beteckningen A+++. Den lägsta energiklassen är G som är röd.

Luft-vattenvärmepumpars energimärkning

En luft-vattenvärmepump kan ha flera energimärkningsetiketter, för att visa på effektivitet vid olika funktioner, såsom uppvärmning med golvvärme eller radiatorer och uppvärmning av tappvatten. Ibland kan en systemetikett användas, när kombinationen av ett system kan ge ökad energieffektivitet, exempelvis om det finns smart styrning eller solslingor.

Energimärkning av luft-vattenvärmepumpar kom den 26 september 2015. Det finns därför inget krav på att modeller som kom ut på marknaden innan detta datum, ska ha en energimärkningsetikett.

radiator symbol för uppvärmning av hus

Uppvärmning av hus

Radiatorsymbolen visar att det rör sig om uppvärmning av hus. Det kan också stå olika framledningstemperatur. 55 °C är en lämplig framledningstemperatur för radiatorer medan 35 °C är en lämplig framledningstemperatur för golvvärme

kran symbol för tappvatten

Uppvärmning av tappvatten

Kranen anger att det rör sig om uppvärmning av tappvatten, som har en egen skala. Bredvid kranen anger bokstäver vilken storlek på tank det rör sig om. Här används i princip samma storlekar som för kläder, exempelvis XL.

Egen energimärkning för separat tank

Separata ackumulatortankar, som ofta används till värmepumpar, har en egen energimärkning, som istället baseras på energiförluster vid lagring.

exempel på energimärkning luft-vattenvärmepump - Mitsubishi Electric SW75 Ecodan

Exempel på energimärkningsetikett för luft-vattenvärmepumpen Mitsubishi Electric SW75 Ecodan.

Eftersom värmepumpar till vattenburen värme inte omfattades av energimärkningskraven förrän den 26 september 2015, är det alltså först då kravet på energimärkning på Internet började gälla.

Blanda inte ihop energisnål och effekt

Energiklassen handlar om hur energisnål produkten är. Men detta gäller vid en viss effekt, som också anges på etiketten. Det är bara när man väljer en tillräckligt kraftig luft-vattenvärmepump som man kan få den energieffektivitet som energimärkningen anger. Om du väljer luft-vattenvärmepump med för lite effekt, kommer den istället få använda elpatronen i större utsträckning, vilket snabbt minskar energieffektiviteten.

Säkerställ rätt dimensionering

Därför finns energimärkning

Energimärkning finns för att upplysa dig som konsument om produkters energianvändning, och på så vis underlätta för dig att göra energismarta val. Alla EU-länder har samma energimärkning och kravet på energimärkning regleras av energimärkningsdirektivet och är kopplat till ekodesignkraven.

Läs mer

Kolla energimärkningen på våra luft-vattenvärmepumpar Så mycket kan du spara med en luft-vattenvärmepump