Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Lutning på solceller

Vilken lutning som solcellerna har är en avgörande faktor för hur effektiva de är, då det påverkar hur mycket solel om de genererar. Det måste alltid vara en viss lutning, men får inte vara för stor lutning. Ifall ditt tak eller markanläggning inte har den optimala lutning som behövs kan den justeras med hjälp av själva anläggningen.

Visste du att....

Det behövs olika lutning på anläggningen beroende på hur ditt tak ser ut.

För stor lutning

Det finns både för och nackdelar med en för stor taklutning. Fördelen med en stor lutning är att snö, löv, smuts och annat som kan påverka solcellernas negativt har svårare att ta fäste. Nackdelen däremot blir att solpanelernas generella verkningsgrad inte blir lika effektiv vid en lutning på över 65 grader.

Visste du att....

Solceller kan installeras även på platta tak. Med hjälp av själva anläggningen vinklar man då upp solpanelerna så att de får rätt lutning.

För liten lutning

En solcellsanläggning utan någon lutning har de motsatta problemen, där snö och smuts istället lättare kan ta fäste och skugga solcellerna. På ett platt tak som bara har en taklutning på 5-6 grader brukar vanligtvis anläggningen vinklas upp så att den optimala graden uppnås.

Generella direktiv

Generellt så ligger en optimal taklutning i Sverige på cirka 20-40 grader, där ungefär 30-35 grader är vad som rekommenderas, men så länge lutningen ligger mellan 10-50 grader genererar anläggningen fortfarande bra med solel. Med andra ord lämpar sig de flesta villatak i Sverige för solceller.

Vilken lutning som är optimal påverkas även av faktorer vilka väderstreck taket riktar sig mot och vilken taktyp huset har, men även vilket takmaterial som används.

Läs mer om vilken placering just dina solceller bör ha här:

Rätt placering på solceller
  RIKTNING VÄDERSTRECK
LUTNING 270° V
225° SV 180° S 135° SO 90° Ö
90% 90% 90% 90% 90%
10° 89% 94% 96% 94% 90%
20° 87% 96% 98%
96% 88%
30° 86% 96% 100% 96% 86%
40° 82% 95% 100% 96% 84%
50° 78% 92% 97% 93% 80%
60° 74% 87% 93%
89% 76%
70° 69% 82% 87%
84% 70%
80° 63% 75% 80%
77% 65%
90° 56% 67% 71%
69% 58%