Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är bergvärme?

Bergvärme är en mycket energisnål uppvärmningsmetod som innebär att man utvinner värme som finns lagrad i berggrunden och i grundvattnet. Genom att borra ett 50 till 200 meter djupt hål kommer man åt det uppvärmda grundvattnet som man sedan använder för att värma upp huset.

Metoden är mycket ekonomisk och praktiskt och kräver mycket lite underhåll efter att installationen är klar. Tack vare den relativt konstanta temperaturen i grundvattnet utgör bergvärme en pålitlig uppvärmningsmetod då den inte är beroende av vind, sol, vatten eller utomhustemperaturer. Faktum är att en bergvärmepump ger den största energibesparingen av alla värmepumpar och gör det möjligt för dig att sänka dina värmekostnader med upp till 80 % samtidigt som din initiala investering återbetalar sig själv.

Så fungerar bergvärme

För att kunna utnyttja den lagrade värmen som finns i marken borrar man ett hål i berggrunden. Hur djupt man behöver borra beror på hur mycket energi man behöver utvinna, men vanligtvis krävs ett djup på 50 - 200 meter. I det borrade hålet för man sedan ner en nedkyld kollektorvätska som värms upp av grundvattnet. Den uppvärmda vätskan leds sedan tillbaka upp till en förångare där den i sin tur värmer upp köldmediet som finns i värmepumpens slutna system. Köldmediet i värmepumpen har en väldigt låg kokpunkt vilket gör att den snabbt förångas och blir till gas. Gasen förs i sin tur vidare till en kompressor där den komprimeras ytterligare och blir ännu varmare. I värmepumpens kondensor avger gasen sin värme och värmer på så sätt vattnet som cirkulerar i husets värmesystem. När köldmediet avgett sin värme kondenserar den. När vätskan blivit flytande igen förs den tillbaka ner i berggrunden där den återuppvärms. På så sätt sluts systemet.

Läs mer:

Så fungerar en bergvärmepump Så fungerar bergvärme i ditt hus

Bergvärme och vattenburen värme

En bergvärmepump värmer upp ditt hus genom så kallad vattenburen värme. Vattenburen värme innebär att värmen värms upp och förmedlas via vattenburna system så som golvvärme eller radiatorsystem, samt att det förser ditt hus med varmvatten.

Läs mer:

Vattenburna uppvärmningssystem Tappvarmvatten

Kostnader och besparing med bergvärme

En bergvärmepump har en låg energiförbrukning och hjälper dig att spara upp till 80 % av dina värmekostnader. Den största kostnaden för bergvärme är kopplad till den initiala installationen. Vid nyinstallation av bergvärme behöver du borra en energibrunn vilket innebär en kostnad på 25 000 till 70 000 kronor beroende på husets förutsättningar. Kostnaden för själva bergvärmepumpen och installationen varierar också beroende på vart i landet du bor och vilken pump du behöver.

Vid utbyte av bergvärme behöver du allt som oftast inte borra ett nytt hål och behöver då enbart betala för din nya värmepump och installationen. Den initiala investeringen kan därmed kosta en del men tack vare värmepumpens låga energiförbrukning är besparingen hög över tid och återbetalningstiden brukar landa på mellan 5 till 10 år.

Läs mer:

Räkna på bergvärme