Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Så kontrollerar du din ventilation

Gå igenom ventilationen hemma med jämna mellanrum, för att säkerställa ett bra inomhusklimat.

1. Kontrollera luftflödet

Kontrollera om luft verkligen passerar ventilerna: Detta gör du genom att hålla upp ett vanligt papper mot ventilen. Vid en tilluftsventil ska papperet blåsas ut från ventilen och vid en frånluftsventil ska papperet sugas fast, om allt fungerar som det ska.

Om luftfödet inte fungerar som det ska, bör du kontrollera så att ventilen faktiskt är öppen och att den inte är igentäppt med smuts. Om ventilen är trasig och inte kan öppnas eller låsas i önskat läge, bör du skaffa en ny.

Läs mer:

Hitta ny friskluftsventiler Så gör du rent ventilerna

Kontrollera ditt luftflöde

2. Räkna friskluftsventilerna

Det behövs ca 1 friskluftsventil på 25 kvadratmeter boyta.

Friskluftsventiler ska finnas i de rum där luften är renast, vilket innebär i sovrum och vardagsrum.

Om det saknas friskluftsventiler bör du installera nya, eller öppna upp gamla som exempelvis kan ha tapetserats för.

Läs mer:

Hitta nya friskluftsventiler

Kontrollera friskluftsventiler i sovrum
Kontrollera friskluftsventiler i sovrum över 25 kvm

3. Finns tillräckligt med frånluftsventiler eller frånluftsfläktar?

Frånluft ska passera ut genom kök (3) och våtutrymmen (4). Kontrollera så att det finns en frånluftsventil eller frånluftsfläkt i varje badrum, tvättstuga, kök eller våtutrymme.

Om det saknas frånluft i något utrymme, där det borde finnas, bör du låta installera nya.

Läs mer:

Hitta ny frånluftsfläkt

Kontrollera frånluft i badrum

4. Sprids matlukt i huset

I köket ska luft passera ut ur huset. Om matlukten sprider sig i huset, är detta ett tecken på att luftflödet går åt fel håll eller inte är tillräckligt starkt. Finns köksfläkt?

Rengör i så fall filtren. Om det saknas köksfläkt behöver du installera en. Du kan också behöva ytterligare frånluftsfläkt i köket.

Läs mer:

Hitta ny frånluftsfläkt

Matos ska inte spridas från köket

5. Imma på badrumsspegeln

När någon duschar är det vanligt att det bildas imma på badrumsspegeln. Denna imma ska helst försvinna inom 15 minuter. Om imman stannar länge är det ett tecken på att frånluftsflödet från badrummet inte är tillräckligt starkt.

Kontrollera i så fall frånluftsfläkten i badrummet, om en sådan saknas bör du låta installera en sådan.

Läs mer:

Hitta ny frånluftsfläkt

Badrumsspegeln ska inte ha imma länge

6. Imma på insidan av fönstren

Om det ibland uppstår imma på insidan av fönstren, är detta ett tecken på mycket fukt i huset, eftersom fuktig luft kondenserar på fönstrets kalla yta. Höga fuktnivåer är ett tecken på att ventilationen inte är tillräcklig.

För att komma till rätt med problemet kan du använda avfuktare i utsatta utrymmen. Du bör också kontrollera antalet friskluftsventiler och frånluftsfläktar, för att reda ut om du kan lösa problemet genom att öka luftflödet i huset.

Läs mer:

Kondens på insida av fönster

7. Tvätt och handdukar torkar långsamt

När det går långsamt att torka tvätt och handdukar i huset, är detta ett tecken på att det är mycket fukt i luften. Detta kan bero på för dålig ventilation.

Se över hur situationen ser ut med frånluft i tvättstugan eller torkrummet och installera vid behov en ny frånluftsfläkt. En avfuktare i tvättstugan kan också se till att tvätten torkar snabbt.

Läs mer:

Tvätt ska inte torka långsamt

Hur ofta behöver min ventilation kontrolleras?

I byggnader där människor vistas regelbundet finns det krav på regelbundna ventilationskontroller, så kallad OVK. Syftet med kontrollen är att se över ventilationssystemet och åtgärda eventuella brister för att säkerställa ett så hälsosamt inomhusklimat som möjligt. Med fungerande ventilation minskar riskerna för skador på bostad och hos människor samtidigt som stora energibesparingar kan göras.

Det är bostadens ägare som har ansvar för att se till att besiktningen genomförs. Äger du din bostad själv är det ditt ansvar att kontakta en certifierad kontrollant som kan kontrollera ventilationen. Utöver att genomföra en obligatorisk kontroll bör du se över ventilationen hemma på egen hand och rengöra ventiler, filter och fläktar för att se till att luftflödet är optimalt.

Hur ofta behöver jag rengöra min ventilation?

Rengöring av ventilationssystemet kan med fördel göras med jämna mellanrum för att slippa ett försämrat luftflöde till följd av smuts. Ju fler som bor i hushållet och om ni har husdjur eller ej påverkar hur ofta rengöringen bör göras. Att damma eller torka av ventiler och köksfläkt går snabbt och enkelt och kan vara det enda som behövs för att förbättra ventilationen.