Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,8
Delbetalning med Svea

Rotavdrag eller solcellsbidrag för solceller

När det gäller solceller har du möjlighet att ansöka om både solcellsbidrag och rotavdrag. I slutändan kan du dock endast använda dig av ett sätt att få ner kostnaden för dina solceller.

Solcellsbidrag hos Energimyndigheten

Den svenska regeringen har beslutat att dela ut investeringsstöd (investeringsstöd kallas även solcellsbidrag) till dem som väljer att satsa på solel, men det är inget som sker per automatik. Du som ägare av en solcellsanläggning måste man själv ansöka om detta investeringsstöd. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen innan installationen påbörjas och stödet betalas ut i efterskott.

Det går idag att få stöd för upp till 20 % av investeringskostnaden som ett engångsbelopp. Stödet riktar sig till alla typer av aktörer såsom privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Stödet är rambegränsat, det vill säga det kan ges så länge pengarna räcker. Som kund kan du inte få både solcellsbidrag och ROT-avdrag. Solcellsstödet beräknas på hela ditt ordervärde före ROT-avdraget.

Läs mer om investeringsstöd och solcellsbidrag

ROT-avdrag för solceller

Du kan också välja att få rotavdrag med 9 % av totalsumman för din anläggning. Den stora fördelen med rotavdraget är att du betalar mindre redan från början. Man räknar med att 20 % av den totala kostnaden är arbetskostnad (schablonbelopp)och sedan kan man göra rotavdrag med 20 % av arbetskostnaden (vilket motsvarar 9 % av den totala kostnaden).

Läs mer om rotavdrag för solceller

Ska jag välja rotavdrag eller solcellsbidrag?

Många väljer att ansöka om både solcellsbidrag/investeringsstöd och ROT-avdrag. Det brukar ta lång tid att få besked om solcellsbidraget beviljas eller ej. Det som kan hända är att potten för solcellsbidrag är slut när din ansökan behandlas och därmed nekas din ansökan. ROT-avdraget är däremot snabbt och enkelt; du betalar en mindre summa redan från början. Får du sedan ett solcellsbidraget beviljat, så blir du återbetalningsskyldig för ROT-avdraget.