Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Med mekanisk frånluftsventilation kontrolleras luftflödet ut ur huset och på så vis skapas ett luftflöde.
I artikeln...
Tillräcklig ventilation och möjlighet till värmeåtervinning
Så funkar mekanisk frånluftsventilation
Energibesparing och mekanisk frånluftsventilation

Mekanisk frånluftsventilation (F)

Mekanisk frånluftsventilation, även kallad frånluftsventilation, är vanligt förekommande i hus byggda efter 1970-talet. Frånluftsventilation kan ses som en förbättring av självdragsventilation och innebär att man hjälper naturlagarna på traven. Ventilationsluften fläktas ut ur huset, men tilluften får leta sig in av sig själv. Om huset har mekanisk frånluftsventilation, är det också mycket vanligt att det finns en frånluftsvärmepump för värmeåtervinning - alltså FX ventilation.

Tillräcklig ventilation och möjlighet till värmeåtervinning

Mekanisk ventilation har som syfte att säkerställa tillräcklig ventilation i hemmet eller på arbetsplatsen. Med tillräcklig ventilation mår både byggnad och människor som vistas i den bra. Med den mekaniska och kontrollerade ventilationen kommer även möjligheten att återvinna värme från ventilationsluften. På så vis får man ventilationens fördelar, samtidigt som man motverkar den största nackdelen med ventilationen, nämligen värmeförluster.

Så funkar mekanisk frånluftsventilation

Med mekanisk frånluft ser en fläkt till att luft fläktas ut ur huset. På så vis skapas ett undertryck och ny luft letar sig in genom uteluftsdon och rör sig sedan genom huset till frånluftsdonen. Frånluftsventilation bygger på samma princip som självdragsventilation, med den enda skillnaden att luften dras ut ur huset mekaniskt. Fläkten placerar du på vinden, i källaren, i spiskåpan eller på taket.

Vanligast är det att man ser till att suga ut luften ur de rum där luften är mest förorenad, som i kök eller våtrum. Genom mekanisk frånluftsventilation, kan man se till att luften alltid tar rätt väg genom huset och undviker på så vis vanliga problem med självdragsventilation, såsom otillräcklig ventilation, bakdrag och övertryck.

Fördelar med mekanisk frånluftsventilation

Mekanisk frånluft har många fördelar och det är ett vanligt system i Sverige:

 • Kräver inte så mycket utrymme
 • Bättre kontrollerat luftflöde, än vid självdragsventilation
 • Bra luftflöde även under sommaren
 • Inte så väderberoende som självdragsventilation
 • Undertryck i huset, minskar risken för fuktskador
 • Kan kompletteras med en frånluftsvärmepump, för energiåtervinning
 • Möjlighet att rena luften vid uteluftsdonen.

Nackdelar med mekanisk frånluftsventilation

Systemet har också flera nackdelar

 • Ingen värmeåtervinning (men detta kan man lösa)
 • Svårt att få ett lagom flöde och finns risk för drag
 • Fläkten går på el
 • Undertryck i huset kan ge problem vid eldning

Vanligt i hus från 70-talet och framåt

Mekanisk frånluft började användas i städer redan på 20-talet, när elektriciteten blir mer använd. Det dröjer ändå till 70-talet innan systemet är vanligt i svenska hus.

Så förbättrar du mekanisk frånluftsventilation

Eftersom frånluftsventilation inte innebär en mekanisk tillförsel av friskluft kan flödet ibland bli för svagt. Problemet kan åtgärdas genom att tillföra fler friskluftsventiler eller genom att kontrollera och rengöra de befintliga fläktarna och ventilerna. Vid blåsigt och stormigt väder kan problemet bli omvänt och flödet av friskluft kan bli för stort. Väljer du att stänga dina ventiler då, försvinner det fria luftflödet och ventilationen fungerar inte längre.

Energibesparing och mekanisk frånluftsventilation

Vid mekanisk frånluft brukar man kunna använda en frånluftsvärmepump för effektiv energiåtervinning. Luften ventileras ut, men frånluftsvärmepumpen tar tillvara på värmen i ventilationsluften och återför den till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten. På så vis kan man få tillräcklig ventilation i huset, utan att förlora värme i onödan.

Många av de som har mekanisk frånluft har också en frånluftsvärmepump för detta syfte.

» Till Polarpumpens frånluftsvärmepumpar