Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Det finns flera olika ventilationssystem, som används i svenska hus. Vilket har du?
I artikeln...
Självdragsventilation
Mekanisk frånluftsventilation (med återvinning)
Mekanisk till- och frånluftsventilation (med återvinning)

Olika ventilationssystem

Det finns flera olika ventilationssystem. Det handlar dels om hur kontrollerad ventilationen är, men också om man återvinner värmen i ventilationen. Vilket ventilationssystem som är installerat i din bostad beror till stor del på när byggnaden är uppförd, då man genom åren har utgått från olika system som sedan har förbättrats eller utvecklats. För att hitta rätt lösning på dina ventilationsproblem, eller för att förbättra din befintliga ventilation är det viktigt att veta vilken ventilationsteknik du har i din villa eller bostad.

Bokstäver för ventilationssystem

Ofta använder man förkortningar, för att förklara vilket ventilationssystem det rör sig om.

Ventilationsbokstäverna står för:

  • S - självdrag
  • F - mekanisk frånluft
  • T - mekanisk tilluft
  • X - värmeväxling eller värmeåtervinning

Ibland används även förkortningen VP för värmepump i exempelvis FVP-system.

Olika ventilationssystem

Vid självdragsventilation ska luftflödet uppstå automatiskt.
Vid mekanisk frånluft skapas undertryck i huset, genom att frånluften mekaniskt ventileras ut.
I hus med mekanisk till- och frånluft är luftflödet kontrollerat både in och ut ur huset.
I hus med FTX-ventilation kontrolleras hela luftflödet och värmen i ventilationsluften återvinns.

Självdrag (S)

Självdragsventilation är en äldre form av ventilation och är mycket vanligt i äldre svenska hus (byggda innan 1970-talet). Precis som namnet antyder bygger självdragsventilationen på att ventilationen sköter sig själv. Det är temperaturskillnader mellan uteluften och inneluften får luften röra sig.

» Läs mer om självdragsventilation

Visste du att
Med annan uppvärmning och bättre isolering, kan självdragsventilationen sluta fungera.

Mekanisk frånluft (F)

Vid mekanisk frånluftsventilation kontrolleras frånluften mekaniskt. Fläktar fläktar automatiskt ut luft ur huset, medan ny luft får ta sig in i huset på samma sätt som vid S-ventilation. Mekanisk frånluft började användas i stor utsträckning andra halvan av 70-talet och på 80-talet, för att komma till rätta med de problem som uppstått när man byggt allt tätare hus. Om man har mekanisk frånluftsventilation, kan man återvinna värmen i luften med hjälp av en frånluftsvärmepump - se nästa stycke.

» Läs mer om mekanisk frånluftsventilation

Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)

Vi FX-ventilation fungerar ventilation som vid mekanisk frånluft, men man återvinner värmen i ventilationsluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen använder sedan värmen för att återigen värma upp huset och tappvatten.

» Läs mer om mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning

Mekanisk till- och frånluft (FT)

Vid mekanisk till-och frånluftsventilation är både tilluften och frånluften kontrollerad mekaniskt. På så vis har man full kontroll över luftflödet i huset. Även mekanisk frånluft började användas i större utsträckning på 80-talet, för att komma tillrätta med de ventilationsproblem som uppstått under 70-talet.

» Läs mer om mekanisk till- och frånluftsventilation

Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX)

Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, fungerar som mekanisk till- och frånluftsventilation men värmen i ventilationsluften återvinns. På så vis kan man spara mycket energi.

» Läs mer om mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning

Värmeåtervinning (X)

Värmeåtervinning i samband med ventilation började användas i stor skala på 80-talet. Idag har de flesta nybyggda hus, någon typ av mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Frånluftsvärmepumpar (FX-system) är mycket vanliga i nybyggen, men även ventilationsvärmeväxlare (FTX-system) är vanliga.

Värmeåtervinning är i sig ingen egen ventilationstyp, utan en energibesparande åtgärd som används ihop med kontrollerad ventilation. För att kunna återvinna värme från ventilationsluften använder man värmeväxlare.

» Läs mer om värmeåtervinning och ventilation