Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
FTX innebär helt kontrollerad ventilation, där värmen i luften återvinns.
I artikeln...
Smart ventilation och värmeåtervinning med FTX
Så fungerar FTX-ventilation
Fördelar och nackdelar

Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)

Mekanisk till- och frånluftsventilation är den mest kontrollerade och energieffektiva ventilationen på marknaden. Ventilationsflödet kontrolleras både in och ut ur huset och värmen i frånluften återvinns och värmer upp tilluften.

Smart ventilation och värmeåtervinning med FTX

Genom att kontrollera mängden luft som kommer in i och ut ur huset, är det enkelt att säkerställa en tillräcklig ventilation, som både hus och de boende mår bra av. Det finns dessutom goda möjligheter att återvinna värmen i ventilationsluften och på så vis spara mycket pengar. FTX är ett ventilationsystem, men på sätt och vis också ett värmesystem.

Så fungerar FTX-ventilation

Vid mekanisk till- och frånluftsventilation (FTX) är hela ventilationen kontrollerad. Det går att styra både hur mycket luft som kommer in och hur mycket luft som kommer ut. Såväl till- som frånluften förs genom ventilationskanaler förbi ett FTX-aggregat eller en ventilationsvärmeväxlare som överför värmen från frånluften till tilluften. I moderna, energieffektiva och välisolerade hus är ofta mekanisk till- och frånluft en förutsättning, för att ventilation och energibesparing ska fungera optimalt.

Den kontrollerade mekaniska ventilationen ger även möjlighet till återvinning av värmen i ventilationsluften. Då använder man sig vanligen av en ventilationsvärmeväxlare eller ett FTX-aggregat. Förkortningen FTX, står för Frånluft (F), Tilluft (T) och Värmeåtervinning (X).

illustration så fungerar FTX-ventilation

Så fungerar FTX steg för steg

(1) Flödet av tilluft kontrolleras mekaniskt och förs in i huset via ett (2) FTX-aggregat där den värms upp genom att återanvända värmen från frånluften. Via fläktar och ventiler distribueras sedan den uppvärmda tilluften ut i huset (3). Fläktar kontrollerar flödet av frånluft (4), som transporteras via FTX-aggregatet där värmen återvinns (2), för att sedan fläktas ut ur huset (5).

Ett FTX-aggregat värmer endast upp den nya luften som kommer in i huset, den ger inte värme till vattenburen värme och tappvarmvatten som frånluftsvärmepumpen.

Fördelar med FTX-ventilation

Det finns många fördelar med FTX-ventilation:

 • Återvinning av värme sparar energi
 • Kräver inte mycket utrymme
 • Kontrollerat luftflöde
 • Bra luftflöde även under sommaren
 • Helt frikopplat från utomhusvädret
 • Minskar risken för fuktskador
 • Möjlighet att rena luften.

Nackdelar med FTX-ventilation

Samtidigt medför FTX-ventilationen också några nackdelar:

 • Systemet kräver en del el i drift
 • Risk för problem med ljud
 • Systemet kräver en del underhåll

FTX vanligt i hus från 70-talet och framåt

Kontrollerad ventilation och värmeåtervinning blev vanlig från 70-talet och framåt. Anledningen var den stora oljekrisen, som i mycket stor utsträckning påverkade uppvärmning och ventilation av svenska hem. Uppvärmning med direkt-verkande el blev plötsligt mycket dyrt och alternativ började diskuteras. När man började isolera mera, för att minska uppvärmningskostnaderna fick man problem med ventilationen. Kontrollerad ventilation blev nödvändigt för att ventilationen skulle bli tillräcklig. Dessutom gav det möjlighet till värmeåtervinning.

Bra ventilation och energieffektivitet med FTX

FTX-ventilation är en bra lösning för att spara energi, men kräver samtidigt att man har en annan värmekälla för den initiala uppvärmningen och att man värmer tappvarmvatten på annat vis. FTX-aggregat är vanliga i nybyggda hus, särskilt i lågenergihus och passivhus.

» Här hittar du Polarpumpens ventilationssystem med värmeåtervinning

Om du inte har mekanisk till- och frånluft, men behöver ökad ventilation och önskar värmeåtervinning, går det ofta att installera hela systemet. Dessutom kan man ofta använda enklare ventilationsvärmeväxlare, för att öka ventilationen med värmeåtervinning, utan att ha ett fullt kanalsystem i huset.

» Här hittar du Polarpumpens värmeåtervinning och ventilationsvärmeväxlare