Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Kontrollerat luftflöde ut, med återvinning av värmen i ventilationsluften. Det får man med frånluftsventilation med värmeåtervinning.
I artikeln...
Smart värmeåtervinning
Så fungerar frånluftsventilation med värmeåtervinning
Fördelar och nackdelar

Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX)

Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning är detsamma som frånluftsventilation med skillnaden att man har installerat en värmeväxlare eller frånluftsvärmepump för att generera värmeåtervinning. Vid mekanisk frånluftsventilation kan man säkerställa en tillräcklig ventilation i huset, genom att mekaniskt fläkta ut frånluften.

Mekanisk frånluft med värmeåtervinning, kan kallas FX-ventilation men också FVP-system. I båda fallen står F för frånluft. X står för värmeväxling och VP för värmepump.

Smart värmeåtervinning

Men mekanisk frånluft med värmeåtervinning använder man en värmeväxlare, eller en frånluftsvärmepump, för att återvinna värmen i ventilationsluften. Genom att kontrollera hur mycket luft som ventileras ut, kan man säkerställa tillräcklig ventilation, samtidigt som man för den sakens skulle inte förlorar värme i onödan.

Så funkar frånluftsventilation med värmeåtervinning

Vid mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kontrolleras frånluften mekaniskt. Genom ett stadigt luftflöde ut ur huset skapar man ett undertryck, som i sin tur leder till att luft letar sig in i huset genom uteluftsdonen och otätheter. Ventilationsluften förs genom kanaler till en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen återvinner värmen i luften och ventilerar sedan ut betydligt kallare luft. Värmen som frånluftsvärmepumpen återvinner går till uppvärmning av vatten, som i sin tur återigen värmen upp huset via radiatorer och/eller golvvärme. Frånluftsvärmepumpen producerar också tappvarmvatten.

Fördelar med FX-ventilation

Det finns många fördelar med FX-ventilation:

 • Återvinner värme och sparar energi
 • Kräver inte så mycket utrymme
 • Bättre kontrollerat luftflöde, än vid självdragsventilation
 • Bra luftflöde även under sommaren
 • Inte så väderberoende som självdragsventilation
 • Undertryck i huset, minskar risken för fuktskador
 • Möjlighet att rena luften vid uteluftsdonen.

Nackdelar med FX-ventilation

Samtidigt medför FX-ventilationen också några nackdelar:

 • Svårt att få ett lagom flöde och finns risk för drag
 • Fläkten går på el
 • Undertryck i huset kan ge problem vid eldning
 • Frånluftsvärmepumpen drar en del el i drift
 • Vintertid kan frånluftsvärmepumpen behöva en hel del extra el

Vanligt i hus från 70-talet och framåt

Frånluftsvärmepumpar och mekanisk frånluftsventilation började bli vanligt på 70-talet. Detta till följd av oljekrisen, som radikalt förändrade förutsättningarna i svenska hem. Med oljekrisen började man att diskutera alternativa värmekällor, samtidigt som uppvärmning blev dyrt. I Sverige beslutade man också om att minska elkonsumtionen. Detta fick till följd att husen behövde bättre isolering, samtidigt som man snart konstaterade att ventilationen blev ett problem. Lösningen blev frånluftsvärmepumpen, som tillät ökad isolering, återvann värmen i luften och samtidigt kunde ventilationen bli tillräcklig.

God ventilation och energibesparing

Frånluftsvärmepumpen är fortfarande en mycket bra lösning. Det är även idag mycket vanligt med frånluftsvärmepumpar i nybyggda hus, trots att byggnadskraven idag blir allt tuffare.

Har du mekanisk frånluft kan du troligen också installera en frånluftsvärmepump. Har du inte mekanisk frånluft i huset, kan detta ibland ordnas relativt enkelt och du får möjlighet att återvinna energi från din ventilationsluft.

» Här hittar du Polarpumpens frånluftsvärmepumpar