Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vilket ventilationssystem har jag?
Mekanisk frånluft (F) - ett krav för frånluftsvärmepump
Värmeåtervinning (X)

Husets ventilationssystem och frånluftsvärmepump

God ventilation i huset är ett måste, för att huset och familjen ska må bra. Mekanisk frånluft är ett måste för att en frånluftsvärmepump ska passa i ditt hus. Frånluftsvärmepumpen tar nämligen tillvara på den energi som finns i frånluften, som ska ventileras ut ur huset. Energin används sedan för att på nytt värma upp ditt hus. På så vis kan du få god ventilation samtidigt som du inte ventilerar ut varm luft i onödan.

Olika ventilationssystem

Det finns flera olika ventilationssystem. Det handlar dels om hur kontrollerad ventilationen är, men också om man återvinner värmen i ventilationen. Ofta använder man förkortningar, för att förklara vilket ventilationssystem det rör sig om.

Ventilationsbokstäverna står för:

  • S - Självdrag
  • F - Mekanisk frånluft
  • T - Mekanisk tilluft
  • X - Värmeväxling eller värmeåtervinning

Ibland används även förkortningen VP för värmepump i exempelvis FVP-system.

För att en frånluftsvärmepump ska fungera i ditt hus, behöver du ha mekanisk frånluftsventilation. 

Självdragsventilation innebär att ventilationen styrs av temperaturskillnaderna mellan uteluften och inneluften.
Vid mekanisk frånluftsventilation kontrolleras frånluften mekaniskt med hjälp av fläktar. Denna typ av ventilation är ett krav för att en frånluftsvärmepump ska fungera.
Vid mekanisk till-och frånluftsventilation är både tilluften och frånluften kontrollerad mekaniskt. På så vis har man full kontroll över luftflödet i huset.
Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, fungerar som mekanisk till- och frånluftsventilation men värmen i ventilationsluften återvinns. På så vis kan man spara mycket energi.

Mekanisk ventilation ett måste för frånluftsvärmepump

Mekanisk ventilation används i nyare hus, i och med att man har kommit på att självdragsventilation ofta inte fungerar optimalt, beroende på exempelvis isolering och värmekällor. Med mekanisk ventilation kontrolleras ventilationen och ett tillräckligt luftombyte kan säkerställas. Mekanisk ventilation delas upp i två sorter:

Mekanisk frånluftsventilation (F)

Vid mekanisk frånluftsventilation kontrolleras frånluften mekaniskt. Fläktar fläktar automatiskt ut luft ur huset, medan ny luft får ta sig in i huset på samma sätt som vid S-ventilation. Mekanisk frånluft började användas i stor utsträckning andra halvan av 70-talet och på 80-talet, för att komma till rätta med de problem som uppstått när man byggt allt tätare hus. Om man har mekanisk frånluftsventilation, kan man återvinna värmen i luften med hjälp av en frånluftsvärmepump.

» Läs mer om mekanisk frånluftsventilation

Mekanisk till- och frånluft (FT)

Vid mekanisk till-och frånluftsventilation är både tilluften och frånluften kontrollerad mekaniskt. På så vis har man full kontroll över luftflödet i huset. Även mekanisk frånluft började användas i större utsträckning på 80-talet, för att komma tillrätta med de ventilationsproblem som uppstått under 70-talet. Det finns frånluftsvärmepumpar som fungerar med mekanisk till- och frånluft.

» Läs mer om mekanisk till- och frånluftsventilation

Värmeåtervinning (X) med frånluftsvärmepump eller FTX-aggregat

Värmeåtervinning i samband med ventilation började användas i stor skala på 80-talet. Idag har de flesta nybyggda hus, någon typ av mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Frånluftsvärmepumpar (FX-system) är mycket vanliga i nybyggen, men även ventilationsvärmeväxlare (FTX-system) är vanliga.

Värmeåtervinning är i sig ingen egen ventilationstyp, utan en energibesparande åtgärd som används ihop med kontrollerad ventilation. För att kunna återvinna värme från ventilationsluften använder man värmeväxlare.

» Läs mer om värmeåtervinning

Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)

Vid FX-ventilation fungerar ventilation som vid mekanisk frånluft, men man återvinner värmen i ventilationsluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen använder sedan värmen för att återigen värma upp huset och tappvatten.

» Läs mer om mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning

Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX)

Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, fungerar som mekanisk till- och frånluftsventilation men värmen i ventilationsluften återvinns. På så vis kan man spara mycket energi.

» Läs mer om mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning

Välj rätt frånluftsvärmepump för ditt hus