Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Placering av luft-luftvärmepump

Att hitta rätt placering till sin luft-luftvärmepump, kan ibland kräva lite fundering. Självklart får du hjälp av installatören att hitta en lämplig plats och du kan också diskutera saken med våra rådgivare.

Placering av luft-luftvärmepumpens innedel

Det finns en del att ta hänsyn till när man placerar luft-luftvärmepumpens innedel.

En luft-luftvärmepump bör placeras:

  • med lagom avstånd till taket
  • öppet
  • centralt
  • så att inte avståndet blir för långt till utedelen.
Luft-luftvärmepump i vardagsrum.

En öppen och central placering av luft-luftvärmepumpen ger bra effekt.

Lagom avstånd till taket för en luft-luftvärmepump

Placering över dörr.

Det är vanligt att man vill placera innedelen över en dörr eller ett fönster. Väljer man rätt modell, brukar det gå smidigt.

Det krävs vanligtvis 3 cm till taket för att kunna lyfta innedelen på plats, men man brukar rekommendera ett större avstånd än så till taket, exempelvis 5-10 cm, för att luft-luftvärmepumpen ska få ett tillräckligt bra luftflöde och inte tappa i effekt. Vissa modeller är anpassade för att sitta närmre taket, medan andra behöver mer utrymme. Samtidigt måste man också ta hänsyn till helhet. Även om luft-luftvärmepumpen tappar lite i effekt, när den placeras nära taket, kanske placeringen ändå är bäst ur andra hänseenden.

Ring gärna våra säljare för att diskutera vilken luft-luftvärmepump som passar till ditt utrymme. Du når dem på 0770-777600.

Placering över dörr eller fönster

Att placera luft-luftvärmepumpen över en dörr är kanske det allra vanligaste. Ofta är utrymmet då mycket begränsat och det är viktigt att du väljer en liten luft-luftvärmepump, som kan placeras nära taket. Daikin och Fujitsu har modeller som är designade för att få plats över dörrar.

Placera innedelen öppet

En luft-luftvärmepump behöver utrymme. Luft-luftvärmepumpens fläktar trycker luften framåt och fungerar därför effektivare om det finns gott om utrymme just framåt. På så vis kan värmen spridas mer effektivt i huset. Den varma luften hindras också av stängda dörrar.

Om innedelen placeras med en vägg nära framför, kan den varma luften stanna mellan luft-luftvärmepumpen och väggen. Luft-luftvärmepumpens sensorer känner då av att det är tillräckligt varmt och producerar bara den värme som behövs för att värma detta lilla utrymme.

Placera innedelen centralt

Att luft-luftvärmepumpen sitter centralt, bidrar också till en bättre värmespridning. Luft-luftvärmepumpen har då en större möjlighet att nå ut till husets alla hörn.

Placera innedelen så att inte avståndet blir för långt till utedelen

Avståndet mellan luft-luftvärmepumpens delar får inte bli för stort. Det finns en maximal gräns för hur långa rör man kan dra, vilket anges i den tekniska datan för varje värmepump. En bit innan maximal rörlängd, börjar luft-luftvärmepumpen förlora effekt, och inte nog med det, installationen blir dyrare om det är längre mellan delarna, eftersom det krävs mer material. Det är därför bra om avståndet mellan delarna är kort. Ytterligare en fördel är att dräneringsslangen, som ser till att kondensvattnet vid luftkonditionering rinner ut, måste installeras med fall. Ju längre avståndet är ut, desto svårare blir det att installera snyggt med tillräckligt fall.

Placering vid flera våningar?

Om man har flera våningar, väljer man ofta att sätta luft-luftvärmepumpen i trappan. Med en öppen trappa brukar det gå bra. Det kan vara svårare att få placeringen helt rätt, om trappan är stängd. Kall luft sjunker och varm luft stiger, så lyder fysikens lagar. Den kalla luften på övervåningen kan bilda ett lock, som hindrar den varma luften från luft-luftvärmepumpen att tränga upp.

Du kan få upp värmen på övervåningen genom att installera en luftförflyttare - Airmove. Då räcker det med en effektiv luft-luftvärmepump på nedervåningen, så ser Airmove till att värmen sprids till båda våningsplanen. Detta är det mest effektiva och ekonomiska sättet att få ut värmen i hela huset.

Till Airmove luftförflyttare

Vid flera våningar är det också vanligt att man väljer en luft-luftvärmepump med två innedelar, eller helt enkelt två separata luft-luftvärmepumpar (vilket är mer effektivt).

Ljud från värmepumpen?

En luftvärmepump är inte helt tyst och olika personer stör sig olika mycket på ljudet. Luft-luftvärmepumpen kan också ge lite ljud i väggen. Om du vet att du är ljudkänslig, kan det därför vara bra att inte placera luft-luftvärmepumpen på sovrumsväggen.

Placering av luftvärmepumpens utedel

När det gäller utedelen, finns det inte lika mycket att ta hänsyn till, men det kan ändå vara idé att tänka igenom placeringen.

En luft-luftvärmepump bör placeras:

  • med utrymme för luftflöde
  • med hänsyn till ljudvolym
  • så att inte avståndet blir för långt till innedelen
  • eventuellt i ett varmare väderstreck.

Med utrymme för luftflöde

Stora mängder luft passerar genom luftvärmepumpens utedel. Därför är det viktigt att utedelen står öppet och med lagom avstånd till väggen bakom. Om buskar eller annat kommer för nära, försämras luftflödet och därmed effekten.

luft-luftvärmepumps utedel placerad på markstativ under en uteplats

En luft-luftvärmepumps utedel placerad på markstativ, dolt under husets uteplats.

Ljud från luft-luftvärmepumpens utedel

En luft-luftvärmepump placeras vanligen på konsoler med vibrationsdämpare, som fästs på ytterväggen. Ibland väljer man att placera utedelen på markstativ, då detta minskar risken för oönskade ljud. Det krävs ett stabilt och stadigt underlag för markstativet. Något du kan behöva förbereda inför installationen.

Till markstativ, vibrationsdämpare och andra tillbehör

Ta hänsyn till grannarna

Det är också bra att tänka lite på grannarna, när man placerar utedelen. Utedelen låter lite och den blåser ut kall luft. Grannarna föredrar nog att inte ha den precis bredvid sin uteplats och det kan vara onödigt att reta upp dem i onödan. Dessutom finns det regler för hur mycket buller man får utsätta sina grannar för, men det är ovanligt att en luft-luftvärmepump når upp i så höga nivåer.

Avstånd till luft-luftvärmepumpens innedel

Avståndet mellan luftvärmepumpens båda delar får inte bli för långt, eftersom det finns en maximal längd för köldmedierören för varje värmepump. Men redan en bit innan max, förlorar luft-luftvärmepumpen en del effekt.

En viss längd på rör ingår i priset för en standard-installation. Luft-luftvärmepumpen är också förfylld med köldmedium för en viss längd på rör (vanligen hälften av den maximala längden). Vill man ha extra långa rör, får man betala lite extra för installationen, särskilt om det krävs extra köldmedium.

Dölja utedelen med ett värmepumpsskydd

Du kanske inte vill ha luft-luftvärmepumpen synligt eller bredvid uteplatsen, men ibland är det ändå det bästa alternativet. Om du inte vill att värmepumpen ska synas så tydligt, kan du välja att dölja den med hjälp av ett värmepumpsskydd. Värmepumpsskyddet kan målas i samma färg som huset, och ger dessutom lite extra skydd för din luft-luftvärmepump.

Till värmepumpsskydd och andra tillbehör

Placera utedelen i rätt väderstreck

Vilket väderstreck luft-luftvärmepumpen placeras i, påverkar i viss mån värmepumpens effektivitet. Denna påverkan är dock ganska liten, men visst blir temperaturen lite högre runt luft-luftvärmepumpen, om den inte står i norr.

Andra aspekter påverkar dock placeringen mer, och ofta finns inte många alternativ att välja mellan. Om du däremot har två platser som båda uppfyller alla andra krav, och den ena är i norr och den andra i söder, så kan det vara idé att placera värmepumpen i söderläge.

Redo att titta på luft-luftvärmepumpar?

Till luft-luftvärmepumparna