Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Alternativ till pelletspanna

En pelletspanna med tillhörande förråd tar plats och kan kräva en del underhåll. Den är bättre för miljön jämfört med till exempel oljepanna. Men kanske är en luft-vattenvärmepump ett bättre alternativ än pelletspannan? Läs mer

Exempel på luft-vattenvärmepumpar som alternativ till pelletspanna

VVM S320 - NIBE 1

F2120-12 och VVM S320 - NIBE

  • Värmer 40 - 200 m²
  • Smart styrsystem
  • Högeffektiv

1 100680 kr

Fujitsu Waterstage Comfort SPLIT DUO 5-Fram

Comfort SPLIT DUO 5 - Fujitsu Waterstage

  • 60 °C varmvatten vid -20 °C
  • Värmer mellan 20m² - 130m²
  • Miljövänlig uppvärmning

1 64980 kr

Kampanj
SWM80 Ecodan - Mitsubishi Electric

SWM80 Ecodan - Mitsubishi Electric

  • Värmer mellan 20m² - 200m²
  • Ny miljövänlig gas
  • Luft-vatten

84990 kr 74990 kr

Letar du alternativ till pelletspanna?

Hälften av hushållen som har en pelletspanna installerad väljer andra lösningar för uppvärmning. Varför ha en sådan om man inte använder den? Den kräver utrymme och underhåll och många tycker fördelarna med värmepump överväger. Det är en intressant väg att undersöka.

Visste du att....

Sex procent av huset i Sverige använder pellets, briketter, flis eller spån för uppvärmning. Ytterligare sex procent har pelletspanna men väljer att använda andra lösningar.*

Bättre alternativ än pelletspanna

Med en pelletspanna har du en utrymmeskrävande anläggning där det ofta tillkommer ett stort förråd för minst tre ton pellets. Alternativet är ett mindre förråd som kräver ständig påfyllning av mindre och dyrare säckar med bränsle. En pelletsbrännare skapar förutom värme även sot och kräver underhåll. Vid förbränning av pellets bildas svavel- och kväveoxider samt stoft och flyktiga kolväten som är skadliga för miljö och hälsa.

Därför en luft-vattenvärmepump

Med en luft-vattenvärmepump kan du utvinna “gratis” värmeenergi från omgivande luft. Du får ett system som är nästan underhållsfritt och du behöver inget bränsleförråd som tar stor plats. Du behöver inte tänka på återkommande bränsleleveranser. Påfyllning av bränsle sker helt automatiskt så att säga.

Detta är en pelletspanna

En pelletspanna är en värmepanna som bränner pellets. Du behöver en förbränningspanna, förråd, bränsle och leveranser. I pannan skapas värme när pellets skapad av träråvara förbränns. Värmen förs över till vatten och via husets vattenburna system sprids värmeenergin i bostaden. Du får även varmt tappvatten.

Luft-vattenvärmepump som alternativ

En modern och effektiv luft-vattenvärmepump kan vara ett smart alternativ till de flesta värmekällor. Luft-vattenvärmepumpen är energisnål och kräver dessutom mycket lite underhåll. Den tar tillvara på värme i utomhusluften; något den kan göra även vid många minusgrader.

Vissa luft-vattenvärmepumpar kan utgöra en egen värmekälla. Dessa luft-vattenvärmepumpar är utrustade med en tank för lagring av värme och en elpatron som hjälper till om värmepumpstekniken inte riktigt räcker till - exempelvis om det blir extremt kallt ute. Vill man ha en större tank än den som finns inbyggd, kan man istället välja en luft-vattenvärmepump som består av utomhusdel och hydrobox. Tillsammans med en passade tank, kan denna kombination också utgöra en komplett värmekälla.

Luft-vattenvärmepump inomhusdel

En luft-vattenvärmepump kan ha en inomhusdel med inbyggd tank.

Luft-vattenvärmepump utomhusdel

Luft-vattenvärmepumpen har alltid en utomhusdel som hämtar värme från utomhusluften.

*Siffrorna är hämtade från Energimyndigheten.