2017-02-09: Enligt lag måste många värmepumpar* installeras av en certifierad kyltekniker, med speciell kompetens att hantera köldmediet i värmepumpen. Den första...