Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Solceller

Solceller producerar el från direkt solljus, ofta kallat solel. Många solceller bildar tillsammans en solpanel. Värme från solen får man med hjälp av solfångare.

Utnyttja gratis energi

Solceller utvinner el från solljuset. Solljuset som når ditt hus och din tomt är helt gratis. Du kan utnyttja solljuset som du vill, utan kostnad. När du väl har installerat solcellerna blir driftskostnaderna mycket låga.

Många fördelar

Det finns många fördelar med solceller:

Låga driftskostnader

Solceller har mycket låga driftskostnader. När anläggningen väl är installerad, är omkostnaderna extremt låga, samtidigt som du får tillgång till gratis el.

Perfekt för självförsörjning

Ett stort användningsområde för solceller är i hus där det inte går att koppla upp sig på elnätet. Typexemplet är sommarstugor, men det är även vanligt i småhus, som ligger avsides. Med hjälp av solcellerna kan man driva de viktigaste elektriska apparaterna och lampor.

Tjäna pengar på överskottet

En solcellsanläggning genererar ibland så mycket el som behövs, men ofta är det för lite eller för mycket. Om du är ansluten till elnätet finns möjligheten att sälja överskottsel till nätet. På så vis kan du tjäna pengar, när du har mer el än vad du behöver.

Så funkar det

Solcellen har en tunn skiva av halvledarmaterial. När solcellen får solljus på sig, uppstår elektricitet, då detta gör så att elektroner frigörs i halvledarmaterialet. Kontakter tar upp den elektriska strömmen. Solcellerna skapar likström, men med hjälp av en växelriktare, kan strömmen omvandlas till växelström.

Förutsättningar

För att installera solceller, måste följande förutsättningar uppfyllas:

  • Soligt läge
  • Eventuellt bygglov
  • Godkänd anläggning för elnätet (kontakta alltid elnätbolaget innan installationen)
  • Anslutningen ska utföras av elektriker
  • Behov av el under sommarhalvåret

Installation

Det finns möjlighet att ansöka om investeringsstöd för solcellsanläggningar, men en stor del av de avsatta pengarna är redan förbrukade. Det är inte svårt att installera solceller, men anslutningen ska alltid utföras av en behörig elektriker.

Skulle du vilja installera solceller? Kontakta då våra rådgivare så får du hjälp med hur du bäst går till väga!
Ring oss på 0770 - 777 600 är kontakta oss via formuläret nedan!

* Obligatoriska fält