Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Så väljer du rätt värmepump för dina behov

Vilka fördelar respektive nackdelar har olika typer av värmepump?

Här går vi igenom fördelar och nackdelar med olika sorters värmepumpar. Genom att jämföra hur olika värmepumpar fungerar kan du enkelt hitta det alternativ som passar bäst utifrån dina förutsättningar och behov.

En värmepump är ett mycket energieffektivt alternativ när du ska värma upp ditt hem. De flesta värmepumpar fungerar dessutom utmärkt att använda som primär värmekälla och kan då sänka din energiförbrukning med upp till 80 %. Det är enbart luft-luftvärmepumpar som alltid bör användas som ett komplement till en annan primär värmekälla.

Luft-luftvärmepump

Med en luft-luftvärmepump kan du få en stor energibesparing för en liten investeringskostnad. Luftvärmepumpar är bra komplement till direktverkande el och fungerar även bra som luftkonditionering under sommaren.

En luft-luftvärmepump består av två delar, en innedel och en utedel. i utedelen tar ett köldmedium upp värme från utomhusluften. köldmedium är ett ämne som transporterar värme genom att växla mellan flytande form och gasform.

Fördelar med luftvärmepump

Nackdelar med luftvärmepump

 • Stor besparing
 • Liten investering
 • Kort återbetalningstid
 • Passar direktverkande el
 • Kräver inte vattenburen värme
 • Luftkonditionering
 • Luftrening
 • Ev. underhållsvärme
 • Elberoende
 • Inget tappvarmvatten
 • Värmen hindras av stängda dörrar
 • Ljud kan upplevas som störande
 • Endast ett komplement

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpar genererar mycket värme för pengarna och bidrar även med uppvärmt vatten till det vattenburna värmesystemet.

En luft-vattenvärmepump ger värme till vattenburen uppvärmning och tappvarmvatten, till detta krävs en varmvattenberedare. Separat eller integrerad varmvattentank har ingen betydelse för effekten.

Fördelar med luft-vattenvärmepump

Nackdelar med luft-vattenvärmepump

 • Stor besparing
 • Relativt liten investering
 • Relativt kort återbetalningstid
 • Värme till golvvärme och radiatorer
 • Tappvarmvatten
 • Bra värmespridning med vattenburet
 • Kan vara primär värmekälla
 • Kan ge poolvärme
 • Elberoende
 • Inte den största möjliga besparingen
 • Ljud från utedelen kan upplevas störande
 • Minskar i effektivitet vid låga temperaturer
 • Dyrt att installera vattenburen värme

Frånluftsvärmepump

Med en frånluftsvärmepump får du värme och ventilation i ett energieffektivt paket. Huset behöver ha ett mekaniskt ventilationssystem för att frånluftsvärmepumpen ska fungera.

Frånluftsvärmepumpen tar värmeenergi från din uppvärmda inomhusluft och använder den till att värma ditt vattenburna uppvärmningssystem som golvvärme, varmvatten och element.

Fördelar med frånluftsvärmepump

Nackdelar med frånluftsvärmepump

 • Besparing
 • Återvinner värme
 • Huset ventileras men värmen behålls
 • Billigare än vissa andra värmepumpar
 • Kräver mekanisk ventilation
 • Begränsad energikälla
 • Relativt lång återbetalningstid

Bergvärmepump

Med bergvärme får du stora besparingar genom att utvinna energi ur berggrunden. Besparingen är mycket stor och bergvärmepumpen kräver nästan inget underhåll.

På din tomt borras ett djupt borrhål där man för ner en kollektorslang, där vätska cirkulerar. Denna vätska värms upp av värmen i marken, som från början värms upp i och med solens strålning.

Fördelar med bergvärme

Nackdelar med bergvärme

 • Mycket stor besparing
 • "Osynlig"
 • Tyst
 • Vanligt system i Sverige
 • Dyrt att borra och installera
 • Kräver tillstånd från kommunen (kostar)
 • Att borra i marken medför risker för huset
 • Bergvärmepumpar är dyra att reparera och byta ut
 • Passar inte alltid

Poolvärmepump

Med en poolvärmepump kan du få en behaglig temperatur i poolen för låga kostnader. Du förlänger badsäsongen och kan njuta längre.

En poolvärmepump fungerar på samma sätt som en luft-vattenvärmepump. Detta utförs med hjälp av bland annat ett köldmedium och en kompressor. Utsatta komponenter består därför av extra tåliga material.

Fördelar med poolvärmepump

Nackdelar med poolvärmepump

 • Besparing
 • Jämn vattentemperatur
 • Förlänger badsäsongen
 • Vanligt system i Sverige
 • Tar lång tid att värma upp poolen första gången på våren
 • Elberoende