Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Ventilation och värmeåtervinning (X)

Idag finns riktigt bra möjligheter att återvinna värmen i ventilationsluften, särskilt om man har någon typ av mekanisk ventilation. Om man inte har mekanisk ventilation, måste man på något sätt börja kontrollera ventilationen i större utsträckning, för att ha möjlighet att återvinna värmen i ventilationsluften.

Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)

Om huset har mekanisk frånluftsventilation (F), finns det möjlighet till värmeåtervinning i och med att man kan samla frånluften till ett och samma ställe. Vanligen sker värmeåtervinningen med en frånluftsvärmepump, där värmen från ventilationsluften används för att ge värme till vattenburen uppvärmning och tappvarmvatten.

(FX) - Mekanisk frånluft med värmeåtervinning

Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX)

I hus med mekanisk till- och frånluftsventilation (FT) är det också möjligt att återvinna värmen i ventilationsluften. Här är det vanligt att man överför värme från frånluften till tilluften. Detta systemet kräver därför ingen vattenburen uppvärmning, men å andra sidan ger inte ett FTX-aggregat tappvarmvatten.

(FTX) - Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning