Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Mekanisk frånluftsventilation (F)

Vid mekanisk frånluftsventilation hjälper man naturlagarna på traven. Ventilationsluften fläktas ut ur huset, men tilluften får leta sig in av sig själv. Vid mekanisk frånluft är det möjligt och mycket vanligt att man även har värmeåtervinning.

Tillräcklig ventilation och möjlighet till värmeåtervinning

Mekanisk ventilation har som syfte att säkerställa tillräcklig ventilation i hemmet eller på arbetsplatsen. Med tillräcklig ventilation mår både byggnad och människor som vistas i den bra. Med den mekaniska och kontrollerade ventilationen kommer även möjligheten att återvinna värme från ventilationsluften. På så vis får man ventilationens fördelar, samtidigt som man motverkar den största nackdelen med ventilationen, nämligen värmeförluster.

illustration över mekanisk frånluftsventilation

Så funkar det

Med mekanisk frånluft ser en fläkt till att luft fläktas ut ur huset. På så vis skapas ett undertryck och ny luft letar sig in genom uteluftsdon och rör sig sedan genom huset till frånluftsdonen. Genom mekanisk frånluftsventilation, kan man se till att luften alltid tar rätt väg genom huset och undviker på så vis vanliga problem med självdragsventilation, såsom otillräcklig ventilation, bakdrag och övertryck.

Fördelar

Mekanisk frånluft har många fördelar och det är ett vanligt system i Sverige:

 • Kräver inte så mycket utrymme
 • Bättre kontrollerat luftflöde, än vid självdragsventilation
 • Bra luftflöde även under sommaren
 • Inte så väderberoende som självdragsventilation
 • Undertryck i huset, minskar risken för fuktskador
 • Kan kompletteras med en frånluftsvärmepump, för energiåtervinning
 • Möjlighet att rena luften vid uteluftsdonen.

Nackdelar

Systemet har också flera nackdelar

 • Ingen värmeåtervinning (men detta kan man lösa)
 • Svårt att få ett lagom flöde och finns risk för drag
 • Fläkten går på el
 • Undertryck i huset kan ge problem vid eldning

Vanligt i hus från 70-talet och framåt

Mekanisk frånluft började användas i städer redan på 20-talet, när elektriciteten blir mer använd. Det dröjer ändå till 70-talet innan systemet är vanligt i svenska hus. Om huset har mekanisk frånluftsventilation, är det också mycket vanligt att det finns en frånluftsvärmepump för värmeåtervinning - alltså FX-ventilation.

Energibesparing och mekanisk frånluftsventilation

Vid mekanisk frånluft brukar man kunna använda en frånluftsvärmepump för effektiv energiåtervinning. Luften ventileras ut, men frånluftsvärmepumpen tar tillvara på värmen i ventilationsluften och återför den till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten. På så vis kan man få tillräcklig ventilation i huset, utan att förlora värme i onödan.

Många av de som har mekanisk frånluft har också en frånluftsvärmepump för detta syfte.

Till Polarpumpens frånluftsvärmepumpar