Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Mögel och Röta

Mögel och röta kan angripa hus och byggnader. Angreppen varierar i storlek och omfattning beroende på hur länge de pågått och hur fördelaktiga förutsättningarna är för mögel och röta.

Mikrobiell påväxt

Begreppet "mikrobiell påväxt" används ofta som ett samlingsnamn för att omnämna olika typer av mikroskopiska svampar och bakterier. De spelar en viktig roll i naturen eftersom de bryter ned dött organiskt material. Samtidigt har många mögelarter negativ påverkan på byggnader och människors hälsa.

Mögel

Mikroskopiska svampar som växer i flercelliga grenade trådar brukar kallas för mögel. Ordet är ett samlingsnamn och inkluderar flera mögelarter som inte är nära besläktade med varandra.

Mögel lever på organiskt material, främst dött sådant. Även i hus växer mögel gärna på organiska material men kan även upptäckas på oorganiskt material, om materialet har blivit nedsmutsat.

Vid temperaturer mellan 0-40°C finns en risk för mögelpåväxt. Den optimala temperaturen för mögel ligger mellan 20-25°C, vilket innebär att det då växer extra snabbt.

Mögel kräver fukt för att växa. Många mögelsorter kan överleva långa torrperioder. När fukt återigen finns i tillräcklig mängd börjar möglet åter att växa.

Röta

Det finns en mängd olika typer av rötsvampar. Den vanligaste sorten i hus är brunrötesvamp som finns i ca 180 olika arter. Röta är ett gammalt ord som använts för en rad olika nedbrytande processer, exempelvis olika sjukdomar. Rötsvampar bryter ner virkets cellulosa och detta försvagar husets konstruktion.

För husägaren är den värsta sortens rötsvamp den äkta hussvampen - serpula lacrymans. Den äkta hussvampen kan transportera fukt långa sträckor och på så sätt förse sig själv med vatten. Den kräver alltså inte att fukten finns där den växer, till skillnad från vanligt mögel som oftast bara växer på fuktiga delar av organiskt material. Hussvampen kan i optimala förhållanden (+20°C och över 24 % fuktkvot i virket) växa så fort som 6 mm per dygn. Hussvampen behöver även tillgång till kalk, för att kunna bryta ner trä och neutralisera den oxalsyra som den själv bildar när den växer.

Ekonomisk risk med röta och mögel

Eftersom röta bryter ner trä och annat organiskt material påverkar rötskador materialets hållfasthet. Om bärande konstruktionsdelar angrips riskerar huset att rasa. För att åtgärda rötskador måste angripna material bytas ut, vilket kan bli dyrt.

Ett hus som är utsatt för mögel och röta kan tappa mycket i värde. Det kan vara svårt att sälja ett hus där mögel och röta inte har åtgärdats. Du kan tvingas sälja huset till ett mycket lägre pris, eller behöva åtgärda problemen innan nästa ägare tar över huset. Därför är det bra att åtgärda problem med mögel och röta i god tid inför en husaffär. Det bästa är att åtgärda problemen så snart de upptäcks, för det blir vanligen bara allt dyrare ju längre tiden går.

Hälsomässig risk med mögel

Mögeltillväxt gynnas av fukt och innebär hälsorisker för de som vistas i närheten av möglet. Mögel kan ge en rad olika symptom och sjukdomar. Ibland pratar man om "sjuka-hus-sjukan", eftersom människor som vistas i sjuka eller mögeldrabbade hus blir sjuka.

Många sorters mögelsvampar är skadliga för människan. Mögelsvampar ger nämligen ifrån sig gifter som vi andas in och som kan orsaka en rad olika hälsobesvär och sjukdomar. Vissa människor reagerar lättare än andra och barn drabbas vanligen hårdare.

Mögel kan orsaka:

 • trötthet
 • illamående
 • koncentrationssvårigheter
 • huvudvärk
 • rinnande ögon
 • allergier
 • astma
 • täta förkylningar
 • andra luftvägssymptom
 • utmattningsdepression
 • utbrändhet
 • sämre lungkapacitet

Ta reda på om du har mögel och röta hemma

Det är svårt att upptäcka mögel i ett tidigt skede. När vi upptäcker en fuktskada genom att den syns eller luktar, har fuktproblemet vanligen pågått en längre tid. Det är också vanligt att mögel är dolt inne i väggar eller växer på vinden eller i krypgrunden; utrymmen som du förmodligen besöker ganska sällan.

Du får mer konkret information genom att mäta fukten i det utrymme du misstänker kan ha höga fuktnivåer, exempelvis vind och krypgrund.

Läs mer om att mäta fukt

En redan etablerat fuktskada ger sig ofta till känna genom att det börjar lukta unket och instängt. Det luktar helt enkelt mögel. Våra näsor är dock snabba på att anpassa sig till nya dofter och vi märker ofta inte att det luktar mögel hemma. Dessutom finns det mögelsorter som inte luktar.

Om du har mögel och röta

Om du har mögel och röta hemma måste detta saneras. Du bör då vända dig till en expert då sanering av mögel och röta kan vara farligt. I samband med saneringen brukar man installera en avfuktare för att förhindra att problemen kommer tillbaka.

Läs mer om sanering av mögel och rötaLäs mer om avfuktare