Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Hussvamp

Äkta hussvamp förekommer i extremt fuktiga hus. Misstänker du att ditt hus har angripits av hussvamp bör du kontakta ett proffs för sanering.

En svamp du inte vill ha hemma

Hussvamp är en sorts mögelsvamp som på kort tid kan göra stor skada i huset. Hussvampen tillhör svamparten brunrötesvamp och kan lätt få fäste i trä som håller en fuktkvot över 24 %. Vid temperaturer på ca 20°C trivs hussvampen som bäst och kan då växa med upp till 6 mm per dygn. Det innebär att normal inomhustemperatur är optimal för svampen. Hussvampen bryter ner trä vilket innebär att den kan förstöra hela huset om den inte saneras i tid.

Svampen är svår att bli av med

Hussvamp har en förmåga att själv producera den mängd fukt som behövs för att kunna fortsätta utvecklas. Svampens förmåga att själv skapa sina förutsättningar för sin tillväxt gör den svårsanerad. Allt angripet material måste avlägsnas med en säkerhetsmaterial på ca en meter. Därefter måste allt närliggande byggnadsmaterial saneras och all fukt torkas ut. Det är ett omfattande arbete som du inte kan göra på egen hand. Hussvamp har en förmåga att sprida sig bakom väggar och under golv, vilket gör det svårt att se med blotta ögat hur allvarligt angreppet är.

Upptäck hussvampen i tid

Svampen behöver tillgång till kalk för att neutralisera den oxalsyra som den själv producerar som en bieffekt av sin framfart. Därför upptäcker man oftast hussvampen i närheten av murverk, exempelvis i krypgrunden eller vid skorstenen. Ju tidigare du upptäcker hussvampen ju bättre är dina chanser att rädda huset. Ett upptäckt angrepp av hussvamp bör saneras så fort som möjligt. Att vänta innebär att saneringen kommer bli dyrare, har man otur kan huset behöva rivas.

Undvik hussvamp genom att tänka efter före

Det bästa sättet att skydda huset från hussvamp är att arbeta förebyggande.

  • Kontrollera huset regelbundet genom att titta och lukta - be gärna någon annan lukta åt dig
  • Mät fuktkvoten i trämaterial som finns i husets mest utsatta delar (krypgrund, källare, vind). Fuktkvot över 17 % betyder att mögel kan få fäste. Hussvampen kan börja växa vid en fuktkvot på 24 %
  • Installera en avfuktare i husets känsligaste dela. Det är en billig investering jämfört med en hussvampsanering
  • Du bör vara medveten om att inte alla försäkringar täcker angrepp av hussvamp, särskilt inte om angreppet är konstruktionsrelaterat.