Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Värmesystem

Det finns en rad olika värmesystem. Vissa är billiga att installera, vissa ger låga omkostnader, vissa är ett bättre miljöval, vissa kräver stora förrådsutrymmen och vissa kräver mycket lite skötsel. Vad priortierar du i valet var värmesystem för ditt hus?

värmesystem

Ett värmesystem i tiden

Värmesystemen har utvecklats under olika perioder. Först kom olika former av eldning och detta har på senare tid utvecklats i form av mer effektiva vedpannor och pelletspannor. På 50-talet började man elda med olja. På 70-talet var det direktverkande el som gällde och på 80-talet började den moderna värmepumpen slå sig in på marknaden i allt större utsträckning.

Olika värmekällor

I huset kan man välja mellan en rad olika värmekällor. Värmesystemen kombineras med någon form av värmespridning i huset. De flesta kräver kombination med ett vattenburet värmesystem, men vissa funkar även med luftburen värmespridning.

Vilket värmesystem är du intresserad av?

Direktverkande el

Direktverkande el är särskilt vanligt i hus från 70-talet. Denna uppvärmning innebär att man har elektriska element, som omvandlar el till värme. Denna uppvärmning är varken billig eller energieffektiv.

Ca 6 % av husen i Sverige värms med enbart direktverkande el och 9 % värms av direktverkande el i kombination med en värmepump och/eller trivseleldning.

Mer om direktverkande el

Eldning

Med eldning menar vi eldning i braskamin, kakelugn, öppen spis, vedspis. Man eldar i någon typ av eldstad och värmen sprids i huset via luften. Man kan elda ved, pellets eller kanske spån eller flis.

Ca 35 % av husen i Sverige har möjlighet till eldning, men få använder detta som huvudsaklig uppvärmning.

Mer om eldning

Elpanna

En elpanna använder el för att värma upp vatten, som används i husets vattenburna system.

Ca 4 % av husen i Sverige värms med enbart en elpanna och 11 % värms med elpanna i kombination med en värmepump och/eller trivseleldning.

Mer om elpanna

Fjärrvärme

Med fjärrvärme får man värme utifrån. Någon typ av värmeverk producerar värme, som sedan transporteras till huset. Fjärrvärme produceras på många olika sätt, alltifrån spillvärme från industri, förbränning av sopor till anläggningar med värmepumpar.

Ca 12 % av husen i Sverige värms med enbart en fjärrvärme och ytterligare 3 % värms med fjärrvärme i kombination med annan värmekälla.

Mer om fjärrvärme

Gas

Det finns olika sorters gas. Naturgas är ett fossilt brännsle, medan biogas är förnybart. Gas är inte tillgängligt i hela landet och allt färre hushåll använder det för uppvärmning.

Idag värms endast ca 1 % av husen med en gas - enbart eller i kombination med annan värmekälla.

Mer om gaspanna

Oljepanna

På 50-talet började man använda olja för att värma upp husen i Sverige. På senare tid har allt fler bytt bort oljepannan, då det är både ett dyrt och omiljövänligt sätt att värma upp huset.

Idag värms endast ca 1 % av husen med en oljepanna - enbart eller i kombination med annan värmekälla.

Mer om oljepanna

Pelletspanna

Pellets är ett biobränsle eftersom det kan bildas nytt inom en överskådlig framtid. Det kräver lite arbete och förrådsutrymme, men är förhållandevis billigt som uppvärmning, även om pellets är något dyrare än ved.

Idag har ca 12 % av hushållen en panna för pellets (flis, spån eller briketter), men endast 6 % av hushållen väljer att använda denna, då det även finns tillgång till annan uppvärmning.

Mer om pelletspanna

Solfångare

Solfångare värmer vatten direkt i solljuset. Vatten transporteras i rör, och exponeras där för solen. Solfångare innebär mycket låga omkostnader. En anläggning kan dock stå för ca hälften av hushållets behov av tappvatten, så annan uppvärmning behövs.

Solfångare finns idag i ca 2% av hushållen i Sverige. Dessa används dock främst till uppvärmning av tappvatten, och annan värmekälla finns som regel för uppvärmning av själva huset.

Mer om solfångare

Vedpanna

Ved är ett biobränsle eftersom det kan bildas nytt inom en överskådlig framtid. En vedpanna kräver lite arbete och ett stort förrådsutrymme, men är relativt billigt som uppvärmning; något billigare än pellets.

Idag har ca 14 % av hushållen en vedpanna, och 12 % av hushållen väljer också att använda denna, då många även har tillgång till annan uppvärmning.

Mer om vedpanna

Värmepump

En värmepump kan med hjälp av värmepumpstekniken hämta värme från en kall plats och omvandla den till värme, som sprids i huset. Det finns flera olika sorter beroende på var värmen hämtas och hur den sprids.

Ca 45 % av husen i Sverige använder en värmepump till huvuddelen av uppvärmningen av huset; det finns en värmepump i nästan 60 % av hushållen.

Mer om värmepump

Siffrorna är hämtade från Energimyndigheten.