Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Gaspanna som värmesystem

Gaspanna är relativt ovanligt som värmesystem i Sverige, men förekommer främst som ett alternativ till olja.

Vad är en gaspanna?

I en gaspanna bränns någon sorts gas (naturgas, biogas m.m.) och detta skapar värme, som används för att värma upp vatten. Vattnet sprids sedan i huset via det vattenburna systemet. Gaspannan värmer även upp tappvatten.

Omkostnader och energieffektivitet

Gas är relativt dyrt för att värma upp huset. Det finns både naturgas (fossilt bränsle) och biogas (förnyelsebart bränsle), men vanligast är naturgasen, som alltså är en resurs som kommer att ta slut, vilket inte har en bra inverkan på priset. Naturgas är något bättre att bränna än olja, då det skapar mindre miljöskadliga ämnen vid förbränning, med det är inte ett särskilt bra val för miljön.

Hur vanligt är gaspanna?

Knappt 1 % av husen i Sverige värms med en gas.En oklar andel av dessa hus har dessutom tillgång till ytterligare värmekälla.

Siffrorna är hämtade från Energimyndigheten.