Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Oljepanna som värmesystem

Oljepanna var riktigt modernt på 50-talet. Populariteten höll i sig till oljekrisen 1973. Fortfarande finns en del hus som värms upp med hjälp av olja.

Vad är en oljepanna?

I en oljepanna bränns olja och detta skapar värme, som används för att värma upp vatten. Vattnet sprids sedan i huset via det vattenburna systemet. Oljepannan värmer även upp tappvatten.

Omkostnader och energieffektivitet

Olja har blivit väldigt dyrt med tiden. Olja är ett fossilt brännsle och det förnyas inte inom en överskådlig framtid. Olja kommer därför bli ännu dyrare. Olja är dessutom ett dåligt miljöval.

Hur vanligt är oljepanna?

Oljepannor har minskat stadigt på senare tid, och idag är det ca 1 % av husen i Sverige som har en oljepanna. Många har dock ytterligare en värmekälla, exempelvis en värmepump, och använder endast olja som spetsvärme riktigt kalla vinterdagar.

Siffrorna är hämtade från Energimyndigheten.