Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Kärnkraft ständigt debattämne
Hur fungerar kärnkraftverk?
Riskerna med kärnkraft

El från kärnkraftverk

El från kärnkraft utvinns från värme, som i sin tur uppstår när atomer klyvs. Kärnkraft ger lite utsläpp och stabil tillgång på el. Samtidigt finns stora risker med kärnkraft och förvaring av det kärnavfall som blir kvar efter processen.

Kärnkraft ständigt debattämne

Kärnkraft är en vattendelare. Lika många som är för, och lika många är emot. Varför? De som är emot yrkar på att slutavfallet är svårt att göra sig av med, brytningen av uran kan vara skadlig och dessutom behöver en del av Sveriges reaktorer snart bytas ut, vilket är kostsamt. Överlag är det en dyr historia att bygga kärnkraftverk, vilket är ett stort huvudargument.

För de som är för kärnkraft kan de argumentera för att kärnkraft producerar jämn el, vilket innebär en mer stabil elkostnad, det är också positivt när man talar om utsläpp. Vissa talar om fjärde generationens kärnkraftverk, dessa lämnar inga långlivade avfall efter sig och kan också utvinna energi ur det uran som annars inte används. Problem kopplat till just fjärde generationens kärnkraftverk är dock att det tar lång tid att byta ut och de tillhörande processerna är utdragna och kräver en enorm kraftansträngning från många olika länder för att detta skulle ha en chans att realiseras.

Visste du att...
cirka 10 % av jordens elproduktion kommer från kärnkraft?

Hur fungerar kärnkraftverk?

Enkelt förklarat - för att producera el från kärnkraft värmer man vatten. Ungefär som en tryck- eller vattenkokare, men en invecklad sådan. Vattnet värms upp genom atomer som klyvs och sedan noga kontrolleras, eftersom det är en hel del komplicerade kedjereaktioner inblandade. Genom att klyva atomkärnorna får man tillgång till stora mängder värme som sedan omvandlas till el.  

Överskottsvärmen som blir, leds sedan ut i havet, därav att många kärnkraftverk är lokaliserade vid vatten. För ett par år sedan stod kärnkraften för cirka 39% av elproduktionen. Detta trots att endast en tredjedel går åt till den faktiska elen, resten blir till spillvärme tack vare kylningen av reaktorn. Kärnkraftverk i sig ger inte upphov till utsläpp av något slag, vilket är positivt.  

Riskerna med kärnkraft

Dock är det så eftersom det är en komplicerad fråga att förvara kärnkraft, finns det alltid risk att radioaktiva ämnen läcker ut, vilka är extremt skadliga för människa, djur och miljö. Det finns också risk att tappa kontrollen över kärnkraften, vilket är oerhört farligt. Utöver det finns inte heller någon godkänd metod för att faktiskt lagra kärnavfallet som blir över från produktionen.