Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Har du problem med vattnet i ditt spabad? Vi hjälper dig reda ut vad som är bra värden och vad olika vattenfenomen kan bero på. Har du problem med vattnet, kan du få hjälp via länken nedan.
I artikeln...
Vattnet i spabadet ser konstigt ut
Kemikalierna ger inte önskad effekt
Övriga vattenrelaterade problem i spabadet

Felsökning av vatten i spabad

Har du problem med ditt spabad? Vi går igenom vanliga fel på vattnet och hur du ska göra för att åtgärda dessa.

Ta hjälp av tabell och checklista

I tabellen hittar du information om vad som är optimala värden för olika ämnen som kan eller bör förekomma i ditt spabads vatten.

Ämne Perfekt Acceptabelt För högt
pH 7,2 7,2-7,6 >7,6
Totalt klor 1 ppm 1-3 ppm >3 ppm
Fritt klor 1 ppm 1-3 ppm >3 ppm
Bundet klor 0 ppm 0-0,5 ppm >0,5 ppm
Brom 4 ppm 4-6 ppm >6 ppm
Alkalinitet 120 ppm 80-160 ppm >160 ppm
Kalk 200 ppm 200-400 ppm >400 ppm
Cyanussyra 0 ppm 0-50 ppm >50 ppm

Checklista - symptom, orsak och lösning

I checklistorna nedan kan du leta reda på vad du upplever som fel med vattnet i ditt spabad. På så vis kan du få hjälp med vad det kan bero på, och hur du går tillväga för att komma tillrätta med problemet.

Vattnet i spabadet ser konstigt ut

Här har vi sammanställt olika sätt vattnet i spabadet kan se annorlunda ut på, vad det förmodligen beror på och hur du åtgärdar problemet:

Rödbrunt vatten: beror på att järnhalten är hög. Kontrollera vilket pH-värde vattnet har och justera om det behövs. Testa att tillsätta klor och prova anti-kalkmedel. Har du tagit vatten från egen brunn, så är det viktigt att vattnet filtreras via påfyllningsfilter.
Svartbrunt vatten: beror på att manganhalten är hög. Kontrollera vilket pH-värde vattnet har och justera om det behövs. Testa att tillsätta klor och prova anti-kalkmedel. Har du tagit vatten från egen brunn, så är det viktigt att vattnet filtreras via påfyllningsfilter.
Grönaktigt vatten: beror på att kopparhalten är hög. Kontrollera vilket pH-värde vattnet har och justera om det behövs. Testa att tillsätta klor och prova anti-kalkmedel. Har du tagit vatten från egen brunn, så är det viktigt att vattnet filtreras via påfyllningsfilter.
Grumligt vatten: Kan bero på dålig rengöring, att filtret inte har rengjorts tillräckligt eller att kalkhalten och pH-halten är hög. Kontrollera pH-halten och justera vid behov. Rengör filtret grundligt eller byt till ett nytt. Om pH-halten och kalkhalten är höga samtidigt tillsätter du medel som sänker pH-värdet och anti-kalkmedel. Byt vatten om problemen kvarstår.
Så byter du vatten i spabadet
Skummande vatten: Beror på rester från hudprdoukter, hårvårdsprodukter och smink har skapat feta föroreningar i vattnet. Kontrollera pH-värdet och justera om det behövs. Tillsätt mer klor. Testa att använda fettabsorbator och se till att alla duschar ordentligt innan de badar. Det kan vara dags att byta vatten om problemen inte försvinner.
Så byter du vatten i spabadet

Kemikalierna ger inte önskad effekt

Ibland ger kemikalierna i spabadet inte den effekten du hade räknat med. Då beror det vanligtvis på att något annat i vattnet inte stämmer och att detta motverkar kemikaliernas effekt. Åtgärda det verkliga problemet, för att få rätt effekt av kemikalierna.

Instabilt pH-värdet: beror på låg alkalinitet. Tillsätt medel för att höja alkaliniteten.
Kloret ger ingen effekt: Vanligast är att pH-värdet inte är korrekt, särskilt att det är för högt. Det kan också bero på att badet används mer. Det kan också bero på att de badande inte duschar före bad. Du kan också ha fått för hög halt av cyansursyra i vattnet. Testa pH-halten och justera vid behov (7,2-7,6). Med en högre belastning kan det behövas mer klor än tidigare, så anpassa doseringen. Om cyansursyrahalten är hög behöver du byta vattnet, detsamma kan gälla om det har kommit ner föroreningar i vattnet i form av hud- och hårvårdsprodukter. Se sedan till att alla duschar ordentligt före bad, för att undvika att vattnet blir förorenat.
Bromtabletterna ger inte önskad effekt. Detta brukar beror på att spabadet används mer än tidigare. Använd en högre dos, för att komma i en lagom halt. Eventuellt kan du behöva komplettera med lite klor med några veckors mellanrum.

Övriga vattenrelaterade problem i spabadet

Här är en lista med andra problem som kan dyka upp i ett spabad, som också visar på att du bör åtgärda något i vattnet.

Stickande klorlukt: Beror på för mycket bundet klor i spabadet. Bundet klor är det klor som bundit ihop sig med föroreningar. Fritt klor är det klor som aktivt kan få bort föroreningar i vattnet. Använd kemikalier för att få ner klorhalten. Bundet klor försvinner också med tiden, så kan ni vänta ett tag med att använda spabadet, kan problemet lösa sig.
Irriterande hud och ögon beror vanligtsvis på att pH-värdet inte är optimalt eller att det är för mycket bundet klor i vattnet. Kontrollera pH-värdet och justera till 7,2-7,6. Om mycket bundet klor, se punkten ovan
Korrosion i spabadet: Detta beror på för lågt pH-värde och/eller för hög klorhalt. Kontrollera pH-värde och justera vid behov till 7,2-7,6. Använde medel för att minska klorhalten.
Sträva insidor i spabadet: Spabadets innersida känns sträv, ungefär som sandpapper. Detta är kalkutfällning, som beror på hög kalkhalt och högt pH-värde. Kontrollera pH-värdet och sänk till normalt värde. Tvätta insidan av spabadet med svamp. Tillsätt medel mot kalk. Var noga med att använda påfyllningsfilter vid påfyllning, särskilt om du har egen brunn eller hårt vatten.

Så säkerställer du rent vatten i spabadet

Titta på filmen eller följ länken för att lära dig mer om hur du säkerställer att vattnet i ditt spabad är rent.

Mer om hur du tar hand om spabad