Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
Har du problem med vattnet i ditt spabad? Vi hjälper dig reda ut vad som är bra värden och vad olika vattenfenomen kan bero på. Har du problem med vattnet, kan du få hjälp via länken nedan.
I artikeln...
Grumligt vatten
Rödbrunt vatten
Kloret ger ingen effekt

Felsökning av vatten i spabad

Har du problem med ditt spabad? Vi går igenom vanliga fel på vattnet och hur du ska göra för att åtgärda dessa.

Ta hjälp av tabell och checklista

I tabellen hittar du information om vad som är optimala värden för olika ämnen som kan eller bör förekomma i ditt spabads vatten.

Ämne Perfekt Acceptabelt För högt
pH 7,2 7,2-7,6 >7,6
Totalt klor 1 ppm 1-3 ppm >3 ppm
Fritt klor 1 ppm 1-3 ppm >3 ppm
Bundet klor 0 ppm 0-0,5 ppm >0,5 ppm
Brom 4 ppm 4-6 ppm >6 ppm
Alkalinitet 120 ppm 80-160 ppm >160 ppm
Kalk 200 ppm 200-400 ppm >400 ppm
Cyanussyra 0 ppm 0-50 ppm >50 ppm

I checklistan nedan kan du leta reda på vad du upplever som fel med vattnet i ditt spabad. På så vis kan du få hjälp med vad det kan bero på, och hur du går tillväga för att komma tillrätta med problemet.

✓ Grumligt vatten

Orsak: Kan bero på dålig rengöring, att filtret inte har rengjorts tillräckligt eller att kalkhalten och pH-halten är hög.

Åtgärd: Kontrollera pH-halten och justera vid behov. Rengör filtret grundligt eller byt till ett nytt. Om pH-halten och kalkhalten är höga samtidigt tillsätter du medel som sänker pH-värdet och anti-kalkmedel.

Byt vatten om problemen kvarstår.

✓ Skummande vatten

Orsak: Rester från hudprdoukter, hårvårdsprodukter och smink har skapat feta föroreningar i vattnet.

Åtgärd: Kontrollera pH-värdet och justera om det behövs. Tillsätt mer klor. Testa att använda fettabsorbator och se till att alla duschar ordentligt innan de badar.

Det kan vara dags att byta vatten om problemen inte försvinner.

✓ pH-värdet är inte stabilt

Orsak: Låg alkalinitet

Åtgärd: Tillsätt medel för att höja alkaliniteten.

✓ Rödbrunt vatten

Orsak: Järnhalten är hög.

Åtgärd: Kontrollera vilket pH-värde vattnet har och justera om det behövs. Testa att tillsätta klor och prova anti-kalkmedel. Har du tagit vatten från egen brunn, så är det viktigt att vattnet filtreras via påfyllningsfilter.

✓ Svartbrunt vatten

Orsak: Manganhalten är hög.

Åtgärd: Kontrollera vilket pH-värde vattnet har och justera om det behövs. Testa att tillsätta klor och prova anti-kalkmedel. Har du tagit vatten från egen brunn, så är det viktigt att vattnet filtreras via påfyllningsfilter.

✓ Grönaktigt vatten

Orsak: Kopparhalten är hög.

Åtgärd: Kontrollera vilket pH-värde vattnet har och justera om det behövs. Testa att tillsätta klor och prova anti-kalkmedel. Har du tagit vatten från egen brunn, så är det viktigt att vattnet filtreras via påfyllningsfilter.

✓ Kloret ger ingen effekt

Orsak: Vanligast är att pH-värdet inte är korrekt, särskilt att det är för högt. Det kan också bero på att badet används mer. Det kan också bero på att de badande inte duschar före bad. Du kan också ha fått för hög halt av cyansursyra i vattnet.

Åtgärd: Testa pH-halten och justera vid behov (7,2-7,6). Med en högre belastning kan det behövas mer klor än tidigare, så anpassa doseringen. Om cyansursyrahalten är hög behöver du byta vattnet, detsamma kan gälla om det har kommit ner föroreningar i vattnet i form av hud- och hårvårdsprodukter. Se sedan till att alla duschar ordentligt före bad, för att undvika att vattnet blir förorenat.

✓ Bromtabletterna ger inte önskad effekt

Orsak: Badet används mer än tidigare.

Åtgärd: Använd en högre dos, för att komma i en lagom halt. Eventuellt kan du behöva komplettera med lite klor med några veckors mellanrum.

✓ Stickande klorlukt

Orsak: För mycket bundet klor i spabadet. Bundet klor är det klor som bundit ihop sig med föroreningar. Fritt klor är det klor som aktivt kan få bort föroreningar i vattnet.

Åtgärd: Använd kemikalier för att få ner klorhalten. Bundet klor försvinner också med tiden, så kan ni vänta ett tag med att använda spabadet, kan problemet lösa sig.

✓ Irriterande hud och ögon

Orsak: Vanligtvis beror detta på att pH-värdet inte är optimalt eller att det är för mycket bundet klor i vattnet. Se punkt ”Stickande klorlukt”

Åtgärd: Kontrollera pH-värdet och justera till 7,2-7,6. Om mycket bundet klor, se punkten ovan "Stickande klorlukt".

✓ Korrosion i spabadet

Orsak: Detta beror på för lågt pH-värde och/eller för hög klorhalt.

Åtgärd: Kontrollera pH-värde och justera vid behov till 7,2-7,6. Använde medel för att minska klorhalten.

✓ Spabadets innersida känns sträva, ungefär som sandpapper

Orsak: Detta är kalkutfällning, som beror på hög kalkhalt och högt pH-värde.

Åtgärd: Kontrollera pH-värdet och sänk till normalt värde. Tvätta insidan av spabadet med svamp. Tillsätt medel mot kalk. Var noga med att använda påfyllningsfilter vid påfyllning, särskilt om du har egen brunn eller hårt vatten.

Med ett spabad kan du ha hemmaspa året runt, oavsett väder och temperatur