Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Avlägsna onaturlig isbildning med varmvatten

Under normal värmedrift bildas en tunn frost eller is på utedelen. Frosten avfrostas automatiskt med jämna mellanrum. Under vissa förhållanden kan det bildas mer is än vad värmepumpen klarar att frosta av. Då kan utedelen bli en stor isklump och värmepumpen ger inte längre värme. Har värmepumpen isat igen, måste du hjälpa den.

Är det fel på luftvärmepumpen?

Onormal isbildning kan drabba alla värmepumpar oberoende av fabrikat. Om detta händer någon gång, behöver det inte vara något fel på värmepumpen. Om det upprepar sig, bör du kontakta din leverantör.

Anledningar till igenisning kan t.ex. vara:

 • Snabb sänkning av utetemperaturen
 • Mycket fukt i luften när det är runt 0-gradig temperatur. Mer vanligt i kuststäder.
 • För liten värmeeffekt jämfört med den volym den skall värma.
 • Fel på värmepumpen

Gör så här:

 1. Börja med att stänga av maskinen och göra den strömlös.
 2. Ta sedan av locket på utedelen.
 3. Hämta en vattenkanna med hett vatten.
 4. Häll det varma vattnet över de tunna lamellerna på utomhusdelen, undvik att välla vatten på elektriska komponenter, kompressor, kretskort och fläktmotorn.
 5. Om du märker att mycket is har fastnat i det skyddsgaller som sitter på baksidan av utedelen så kan du ta bort detta.
 6. När utedelen är frostfri, så kan du skruva tillbaka locket och ansluta maskinen till ström.
 7. Starta sedan maskinen som vanligt.

OBS! Använd aldrig hårda föremål eller varmluftpistol för att få bort is eller snö på utedelen. Använd ALDRIG vassa saker eller skrapor för att ta bort is från utedelen, detta förstör din garanti. Endast varmt vatten får användas.

Vid upprepad igenisning

Om din värmepump isar igen upprepande gånger under säsongen kan du kontakta oss för felsökning. Alla värmepumpar kan isa igen någon gång, men sker det upprepande gånger måste man prova sig fram till vad som ligger bakom, det kan t.ex. vara för låg inomhustemperatur för avfrostningen, dålig placering av utedel som får mycket snö/vatten på sig, fel på utedelen eller ingen primär värmekälla.