Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Elpanna

En elpanna är en uppvärmningsmetod som användes mycket förr och idag har kommit att bytas ut. Att använda en elpanna är inte en särskilt energieffektiv metod då den ger lika mycket som den drar.

Äldre värmelösning

Används en elpanna idag så är det oftast för att komplettera en redan existerande värmeanläggning, men oftast i extrema fall och om det är väldigt kallt utomhus.

Ej i nybyggen

Att enbart installera en elpanna i ett nybygge är inte godkänt enligt nybyggnadsreglerna. Du kan dock installera en elpanna i en sommarstuga där man inte har en särskilt hög energiförbrukning. Elpannan kan dessutom oftast användas i kombination med solvärme.