Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Skapa borrplan

Inför din ansökan om borrtillstånd till kommunen behöver du planera och markera ut var du har tänkt borra. Materialet som du tar fram ska du även skicka in till oss så att vi kan vidarebefordra det till din tilldelade borrare. Här går vi igenom hur du går tillväga för att skapa en borrplan för bergvärme.

Markera ut platsen för borrning på papper eller på dator

Om du inte har tillgång till en dator går det bra att göra en enkel skiss av huset och din tomt med en markering över borrplatsen på papper.

Har du tillgång till en dator kan du skapa en digital bild med hjälp av en satellitbild från Google Maps. Markera platsen för borrhålet.

Markera borrplats inför borrplan bergvärme

Du kan använda dig av Google Maps för att skapa en satellitbild över borrplatsen.

Skapa ett ärende hos ledningskollen

För att undvika att borrningen skadar befintliga ledningar behöver du skapa ett ärende hos ledningskollen. Ledningskollen är en webbtjänst som hjälper dig som ska utöva markarbeten att komma i kontakt med ledningsägare och se befintliga ledningar i ditt område. Om du inte använder ledningskollen för att ta reda på vad som finns under marken vid borrplatsen och skador sker på befintliga ledningar finns det en risk att du blir betalningsskyldig för skadorna.

Så använder du ledningskollen

www.ledningskollen.se skapar du ett konto utan kostnad och anmäler sedan ett ärende.

  1. Börja med att skapa ett gratiskonto.
  2. Därefter startar du ett ärende.
    • Du beskriver ditt ärende.
    • Du ritar in var på kartan du vill göra markarbeten och anger djup och radie (se bild).
    • Nu får du information kring vilka aktörer som kommer bli tillfrågade om ledningar.
    • Du skickar in ditt ärende och ska få svar från alla inom fem dagar.

Nu när du har tagit fram din borrplan skickar du in den till oss, och använder den för att ansöka om tillstånd för bergvärme.

Ledningskollen hjälper dig se befintliga ledningar i marken inför borrning av bergvärme

På ledningskollen skapar du ett ärende och markerar upp djup och radie för ditt markarbete.