Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Passar bergvärme i mitt hus?

Bergvärme passar oftast, men det finns några faktorer, som avgör hur lämpligt det är att installera just en bergvärmepump.

inomhusmiljö med berg i bakgrunden

Passar ditt hus och berggrunden under för bergvärme?

Berggrunden avgör

Det är till stor del berggrunden under ditt hus, som avgör om det passar med bergvärme eller inte. Olika bergarter leder värme olika bra och grundvattenflödet varierar. Det är inte nödvändigtvis olämpligt med bergvärme i kombination med vissa bergarter, men för att få samma effekt, krävs djupare borrhål (eller flera borrhål), vilket kostar mer.

Urberg eller sedimentära bergarter

Större delen av Sverige vilar på urberg, som brukar fungera bra för bergvärme. Större delarna av Skåne, Öland och Gotland vilar dock på sedimentära bergarter, exempelvis kalksten, som är mindre lämpat för bergvärme. Ledningsförmågan är sämre, vilket kräver djupare borrhål och av den anledningen är det ganska ovanligt att man väljer att borra för bergvärme här. Sjövärme och jordvärme är passande alternativ.

Bergarter som passar för att borra för bergvärme

Lokala variationer

Bergrunden kan också ha lokala avvikelser, och du bör ta reda på vad du har för berggrund under tomten. Avgörande är också hur långt ned det är till berggrunden. Ibland finns berggrunden precis under huset, ibland finns den flera tiotals meter ned. Avståndet ned till berggrunden måste isoleras och bidrar inte med värme. Isoleringen kostar, samtidigt som det ändå måste borras lika djupt i själva berggrunden, vilket innebär att det blir dyrare om berggrunden ligger djupare. I vissa fall kan det vara såpass djupt att bergvärme inte passar.

Norr och söder

Berggrunden varierar något i temperatur över landet och berggrunden är några grader kallare i norr. Man brukar säga att temperaturen i berget varierar mellan 2-10°C över landet. Sen varierar naturligtvis även mängden energi som behövs, för att värma upp ett hus. I det kallare klimatet i norra Norrland, krävs mer energi än i södra Skåne. Det innebär att man måste borra mer än dubbelt så djupt i de nordligaste delarna, som i de sydligaste (om bergarten är den samma).

Utrymme krävs

En annan aspekt är att det krävs utrymme. Mellan två borrhål måste det vara minst 20 meter. Om alla dina grannar redan har borrat för bergvärme, påverkar det alltså var och om du kan borra på din tomt. Det kan även finnas annat i marken, som bör undvikas och borrhålet bör inte heller placeras för nära huset, då det kan ta skada under borrningen

Svårt att få tillstånd

Beroende på var du bor, kan det också vara svårt att få tillstånd för bergvärme. Detta rör främst dig, som bor i ett vattenskyddsområde. Det är också olika lätt att få tillstånd i olika kommuner.

Bergvärmepump till ditt hus?

Kontakta oss gärna på 0770-777600, så hjälper våra säljare dig att ta reda på om bergvärme passar dig.