Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Borrning för bergvärme

Innan själva bergvärmepumpen installeras i hemmet och kopplas till husets vattenburna uppvärmningssystem, måste det borras hål i marken, där värmen ska hämtas upp.

Certifierad brunnsborrare

Vid brunnsborrning för bergvärme krävs en certifierad brunnsborrare. Att borra för bergvärme är en känslig process, som kräver specifik kompetens. Om man gör fel, riskerar man att skada grundvattnet, som ofta används som dricksvatten.

Tillstånd från kommunen

För att få borra hål i marken för bergvärme, krävs tillstånd från kommunen. Det är viktigt att det inte finns annat i marken som kan ta ska, eller att energibrunnar placeras för nära varandra.

Läs mer om tillstånd för bergvärme

Hur djupt ska man borra?

Det är viktigt att borrhålet är tillräckligt djupt. Att borra för djupt är visserligen onödigt, men att borra för grunt innebär problem. Vanligtvis är borrhålet mellan 70 och 200 meter.

Ju längre söderut, desto grundare hål räcker. Det beror på att berggrunden är varmare och det därför går att få ute en bättre effekt. Samtidigt påverkar berggrundens egenskaper hur djupt man måste borra och i Skåne krävs exempelvis vanligtvis djupare brunnar på grund av den sedimentära berggrunden. Det är dessutom betydligt mer komplext att borra i sedimentära bergarter.

Hur djupt borrhål som krävs, beror också på hur långt det är ner till själva berggrunden. Avståndet ned till bergrunden blir bara en transportsträcka, som måste isoleras. Det måste fortfarande borras lika djupt i berggrunden.

Läs mer om dimensionering

Hur används foderrör?

Foderrör används för att isolera kollektorslangen ned till berggrunden och ska dessutom drivas in minst två meter i det fasta berget. Foderrör bör alltid användas minst sex meter ned från markytan, oavsett var berggrunden startar. Den sträcka som foderrör används ger ingen energi, och är extra dyr att borra. Det innebär att borrningen för bergvärme kan bli mycket dyr, om det är långt ned till berggrunden.

Energibrunn eller borrhål för bergvärme

Illustration av en energibrunn, där man kan se foderrör, grundvattennivå och kollektorslang.

Tidsåtgång

Vanligtvis hinner man med brunnsborrningen på en dag, men ibland kan det ta längre tid. Detta beror exempelvis på hur många hål som ska borras och hur djupt eller om det uppstår några komplikationer.

Åverkan på trädgård

Certifierade brunnsborrare är vana att arbeta i folks trädgårdar. De är därför vanligtvis duktiga på att se till att lämna så lite spår som möjligt. Exempelvis är det vanligt att man lyfter in borriggen i trädgården, men det går inte om trädgården befinner sig under gatans nivå. Samtidigt kräver riggen ett visst utrymme och lämnar lite spår efter sig, men snart växer gräset tillbaka.

Energibrunnen och kopplingarna grävs vanligen ned i trädgården, och snart är det ingen som ser att du har en energibrunn i trädgården.

Vill du borra för bergvärme?

Vi erbjuder borrning för bergvärme. Kontakta våra säljare så hjälper dem dig med att hitta en passande bergvärmepump för just ditt hus. Du når dem på 0770-777600. Läs mer om vår nyinstallation med borrning här.