Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Placering av bergvärme

Det är viktigt med en bra placering av bergvärmepumpen och borrhålet. Med rätt placering kan du spara pengar och få en smidigare installation.

Bergvärmepumpens placering

Vanligtvis placeras bergvärmepumpen i ett grovkök, tvättstuga eller pannrum. Den kan placeras ur vägen, men den måste ha tillgång till vattensystemet i huset och gärna så nära husväggen som möjligt, eftersom kollektorslangen måste ledas in genom denna.

Det ska alltid finnas en golvbrunn i det rum, där bergvärmepumpen placeras.

Placering av borrhål

Borrhålet måste naturligtvis placeras, så att inte något annat i marken tar skada. Under en tomt kan det exempelvis finnas ledningar och tunnlar. I städer kan det finnas mycket i marken, som man inte känner till.

Minst 20 meter mellan energibrunnar

Energibrunnar måste dessutom placeras med minst 20 meters avstånd emellan. Det innebär att placeringen av din energibrunn, kan påverkas av var grannarna har placerat sina. Du bör därför prata med dina grannar i samband med att du bestämmer placering. Om du vill placera ditt borrhål nära tomtgränsen (vanligtvis inom 10 meter) kommer dessutom dina grannar att kontaktas i samband med din ansökan om tillstånd från kommunen. Då är det bra om grannarna redan är förberedda. Grannarna kan inte bevilja eller avslå din ansökan, men de har rätt att yttra sig i frågan, om du vill borra nära deras tomt.

Om avstånden inte är tillräckliga, kan man i vissa fall kompensera genom att borra djupare. Detta är åtminstone något som tätbebyggda Stockholms stad öppnar upp för i sin ansökningsprocess. Man kan också kompensera att två borrhål hamnar för nära varandra genom att vinkla borrhålet.

Om det rör sig om mindre fastigheter (förbrukning upp till ca 25 000 kWh/år) kan man också överväga att dela borrhål med grannen. Då kan ni dela på installationskostnaden och lättare hitta en lämplig placering av borrhålet.

Minst 4 meter till byggnader

Man brukar rekommendera minst 4 meter till byggnader, då dessa riskerar att ta skada vid borrningen. Det finns krav på att det ska vara minst fyra meter till grannens fastighet. Undantag ges endast om denne fastighetsägare ger sitt godkännande.

Ofta ingår 4 meters grävning i borrningen, vill du gräva en längre sträcka kan det kosta lite mer.

Ingår i ansökan

Var borrhålet ska placeras brukar ingå i ansökan om tillstånd för bergvärme. Du måste ta reda på att det inte finns annat i marken, som kan påverkas av din bergvärmeinstallation, exempelvis andra energibrunnar, avlopp och el.

Läs mer om ansökan