Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Tester av bergvärme

När det gäller tester av bergvärmepumpar, så är det Energimyndigheten som gäller. Energimyndigheten har i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut testat bergvärmepumpar både i kontrollerad miljö och hemmiljö.

Test i kontrollerad miljö

Energimyndighetens båda tester är mycket olika. Det första testet av tio stycken olika bergvärmepumpar, utfördes i en kontrollerad labbmiljö, där alla förutsättningar kunde kontrolleras. Bergvärmepumparna i testet sparar mellan 64 % och 80 %. Det var stora skillnader i hur stora förluster som görs vid uppvärmning av tappvatten.

Daikin och NIBE som vi har i vårt sortiment tillhör de bergvärmepumparna som fick bäst resultat i testet.

Test av bergvärmepumpar november 2012

Test i hemmiljö

I det andra testet tittade man på resultatet av verkliga installationer i hemmiljö. Man mätte hemma hos folk med bergvärmepumpar, för att se hur verkligenheten ser ut. Snittbesparingen blev här 62 %, men Energimyndigheten poängterar att det var vanligare med en lägre täckningsgrad, då dessa bergvärmepumpar installerades. Idag brukar täckningsgraden ligga på 97 %, jämfört med 90 % då.

Test av bergvärmepumpar i hemmiljö