Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Återbetalningstid med bergvärmepump

Eftersom förutsättningarna är mycket olika, är det svårt att ge en exakt siffra på återbetalning.

Så räknar du på återbetalningstid

Formeln för att få fram återbetalningstid är:

Dina investeringskostnader / din årliga besparing

Investeringskostnader: För att få fram återbetalningstiden måste du först räkna ihop alla investeringskostnader. Om du lånar pengar för investeringen eller betalar på delbetalning med ränta, måste du även ta hänsyn till vad räntan sammanlagt kommer att kosta dig.

Mer om kostnad & investering

Besparing: För att se hur snabbt investeringen har lönat sig måste du ta fram vilken besparing du kan göra.

Mer om besparing

Exempel på återbetalningstid

återbetalningstid med bergvärmepump

I det här diagrammet har vi räknat med en investeringskostnad på 130 000 och årliga uppvärmningskostnader på 22 000. Efter att bergvärmen installerats får vi en besparing på uppåt 80 % och med en elkostnad på 1 krona / kilowattimme blir besparingen 17 600 kronor per år. I den här kalkylen blir återbetalningstiden lite drygt 7 år.

Återbetalningstid

Vanligtvis brukar återbetalningstiden ligga på 5-10 år.

Är det lönsamt med bergvärmepump?

Generellt, är det lönsamt med en bergvärmepump, men det finns alternativ. En luft-vattenvärmepump innebär en betydligt lägre investering, samtidigt som besparingen många gånger blir nästan lika stor. Oftast är återbetalningstiden för en luft-vattenvärmepump därför lägre, så vi rekommenderar att du jämför mot just en luft-vattenvärmepump.

Till luft-vattenvärmepumpar

Vi hjälper dig gärna

Vill du ha hjälp att hitta den bästa värmepumpen för ditt hus? Kontakta vår rådgivning på 0770-777600 eller efterfråga en offert på bergvärme.