Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Hur fungerar en värmepump

En värmepump flyttar värme, men värmen komprimeras också. En värmepump kan på så vis ge flera gånger så mycket värme, som den energi som går åt för att driva processen. Den utvinner helt enkelt gratis energi från naturen.

Så fungerar värmepumpen

1. I värmepumpens förångare tar köldmediet upp värme och övergår till gasform.

2. I kompressor ökas trycket på köldmediet med följden att temperaturen stiger ytterligare.

3. I kondensorn lämnar köldmediet ifrån sig värme. Eftersom köldmediets temperatur minskar, övergår det återigen till flytande form.

4. I expansionsventilen minskas trycket igen och köldmediets temperatur sjunker ytterligare.

Skillnad mellan olika värmepumpar

I luft/luftvärmepumpen och luft/vattenvärmepumpen är dessa processer uppdelade mellan värmepumpens utedel och innedel. Förångare och kompressor sitter i utedelen, medan kondensorn och expansionsventilen sitter i innedelen. I frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar sitter allt i själva värmepumpen.

Värmepumparna har också olika energikällor och sätt att sprida värmen i hemmet:

Energikälla

Värmespridning

Luft-luftvärmepump

Köldmediet tar upp värme från utomhusluften i värmepumpens utedel.

Värmen överförs från värmepumpens innedel till inomhusluften.

Luft-vattenvärmepump

Köldmediet tar upp värme från utomhusluften i värmepumpens utedel.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Frånluftsvärmepump

Ventilationskanaler för den varma ventilationsluften till frånluftsvärmepumpen.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Bergvärmepump

En kollektorslang hämtar upp värme från berggrunden och för den till värmepumpen.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Avfrostning

Luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar har också en avfrostningsprocess. Vi uppvärmning bildas kondens i värmepumpens utedel. När det är kallt, fryser kondensen. Därför finns inbyggd avfrostning. Avfrostningen kan vara behovsstyrd eller tidsinställd.

Köldmedium

Köldmedium är ett ämne som kan transportera värme. Ett köldmedium skall växla mellan flytande form och gasform vid lämpliga temperaturer och tryckförhållanden, vilket gör att man kan flytta värme från en kall plats till en varm, med hjälp av en kompressor och en expansionsventil, som ändrar tryckförhållandena.

Många köldmedium är dock skadliga för miljön, om de läcker ut. Om köldmediet i en värmepump läcker ut, motsvarar det stora utsläpp av koldioxid. Dessutom är det skadligt för människor. Det är därför viktigt att köldmedier handskas av certifierad kyltekniker.

Läs mer om köldmedium

Värmeväxlare

I en värmeväxlare överförs värme från ett varmt medium till ett kallt. Det finns några olika principer, men den mest effektiva är att låta medierna flöda motflödes. Det är denna princip som används i värmepumpar. I värmeöverföringen kan man komma upp i en verkningsgrad på så mycket som 90 %. Dessa värmeväxlare kallas också för plattvärmeväxlare eller korsströmsvärmeväxlare.