Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Mekanisk till- och frånluftsventilation (FT)

Mekanisk från- och tilluft är den mest kontrollerade formen av ventilation. Här kontrolleras luftflödet in och ut.

Kontrollerat inomhusklimat och möjlighet till värmeåtervinning

Med den mekaniska från- och tilluftsventilationen får man ett kontrollerat inomhusklimat. Med det kontrollerade inomhusklimatet kan både familj och hus må bra.

Så funkar det

Med mekanisk från- och tilluft kontrolleras mängden luft både ut och in med hjälp av fläktar. Luften färdas genom ventilationskanaler, för att nå rätt platser. Ventilationsmängden går att kontrollera helt och man kan både minska och öka luftflödet efter behov.

Fördelar

 • Kräver inte så mycket utrymme
 • Bättre kontrollerat luftflöde, än vid självdragsventilation
 • Bra luftflöde även under sommaren
 • Inte så väderberoende som självdragsventilation
 • Undertryck i huset, minskar risken för fuktskador
 • Kan kompletteras med en frånluftsvärmepump, för energiåtervinning
 • Möjlighet att rena luften vid uteluftsdonen.

Nackdelar

 • Ingen värmeåtervinning (men detta kan man lösa)
 • Svårt att få ett lagom flöde och finns risk för drag
 • Fläkten går på el
 • Undertryck i huset kan ge problem vid eldning

Vanligt i hus från 70-talet och framåt

Från- och tilluftssystem började användas på 60-talet på kontor, men det är först på 70-talet, som det börjar dyka upp i vanliga bostadshus. Oljekrisen leder till en radikal förändring i svenska hem. Nu ska man isolera mera, för energi kostar pengar. Men den ökade isoleringen leder samtidigt till ventilationsproblem såsom fukt, mögel, röta och att de boende inte mår bra. Den kontrollerade ventilationen ser till att ventilationen blir tillräcklig och möjliggör också energiåtervinning.

Mekanisk från- och tilluft och energibesparing

Vid FT-ventilation finns möjligheten att även återvinna värmen i ventilationsluften. Faktum är att detta oftast redan sker hemma hos dem som har från- och tilluftsventilation.

Vid byte av värmekälla eller ökad isolering, finns en stor risk att andra ventilationssystem slutar att fungera som de ska. Att installera mekanisk från- och tilluft kan då vara en möjlig lösning, samtidigt som man får möjlighet att återvinna energi med ventilationsvärmeväxlare.

Till Polarpumpens ventilationsvärmeväxlare